MODERN APPLICATIONS OF JEWISH LAW


NAHUM RAKOVER
The Library of Jewish Law, 1992

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר A GUIDE TO THE SOURCES OF JEWISH LAW


תוכן הספר

כרך א
כרך ב

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: משפט עברי