איכות הסביבה

היבטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים
פרופ'' נחום רקובר
ספריית המשפט העברי, 1993

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר A GUIDE TO THE SOURCES OF JEWISH LAW וכן בספר המסחר במשפט העברי וכן בספר הרמב"ם והחוק במדינת ישראל וכן בספר נזיקין וכן בספר ניבי תלמוד וכן בספר עושר ולא במשפט