הרמב"ם והחוק במדינת ישראל

לקט הלכות מתוך "משנה תורה" בזיקה לסעיפי החוק של מדינת ישראל.
נחום רקובר
ספריית המשפט העברי תשמ"ה 1985

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר איכות הסביבה וכן בספר המשפט העברי בחקיקת הכנסת