לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי


פרופ'' נחום רקובר
ספריית המשפט העברי - תשנ"ט 1998

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


עיין גם בספר נזיקין