במשפחתו היו 13 ילדים, והוא היה הצעיר בינהם. שלושה נפטרו לפני שנולד. הבוגרים היו מבוגרים ממנו ביותר מ-20 שנה. חלקם עלו לארץ, חלקם ניצלו מהשואה וחלקם ניספו. בתמונה: אחיו הרב דוד ואשתו, היה הרב בגבעת שאול בירושלים; אחותו רחל (רוז'י) ובעלה - התפרסמה בפעולת הצלה שארגנה בזמן השואה בבודפשט

יהודה ורבקה אליצור ביום חתונתם

עם אשתו - רבקה, היא הסופרת המשוררת רבקה אליצור טיול לתבור

לתמונות הבאות