יהודה אליצור
ליחצו על הקישור כדי להאזין לשיעור המבוקש
שלמה וחכמי תקופתו
ירבעם ממלכה ופלחן
עיון בירבעם ובמורכבותו תוך התיחסות לדברי חכמים
שלמה וחכמי תקופתו
כבודו של שלמה ויחס עמי תקופתו ומנהיגיהם אליו
שלמה המלך בשבט ביקורת הנבואה
תיאור המבט הנבואי על ממלכת שלמה עם ציון הבעיות המיחדות את שלטון שלמה
דמותו של שלמה בראי הנבואה
הנבואה מתארת את שלמה המלך מנקודת מבט המיחודת לה
יסודות אמונת ישראל בתפלת שלמה
סיכום והערכה לימי שלה גדלותם ושלושת הנפילות שהנביא מציין
גבולות ממלכת שלמה
הצגת עקרון הגוף והנשמה ביחס שבין המקדש והממלכה
מלכת שבא חירם וקריעת ממלכת שלמה
הסבר ההגיון שבמהלך הפרקים המתארים את ביקור מלכת שבא וחילופי הנחלות עם קריעת הממלכה
רחבעם וירבעם פילוג הממלכה ותוצאותיו
תיאור המשמעות של פילוג הממלכה וסיבותיה
שיעור המשך לתקופת ירבעם
קבר דוד מקורות ומסורות
עדות הנביא על מקום קבורת דוד
צוואת דוד ואופיה
שלילת שיטת מבקרי המקרא והתיחסות לאישים השונים שבצוואה
מים לבני דוד המלך
המלכתם של אדוניהו ושלמה עם הערות על מבנה ירושלים בתקופת דוד
שלמה ומצרים
דיון ביחס שבין שלמה והמצרים לאור הידוע מהמחקר וכן דיון בחלומות ובחלום גבעון
ותרב חכמת שלמה
הצדדים המעשיים של חכמת שלמה והקדמה לפרקי המקדש
חכם בני ושמח לבי
עיון בחכמת המשל הקדומה מתוך עיון בספר משלי
יסודות אמונת היחוד בתפלת שלמה
בחירת ישראל ארץ ישראל וייחוד השם בתפלת שלמה
חכמת שלמה וכבוד המלכות
זהב שלמה ומס העובד
בירור המשמעות של הסוסים והזהב בעושרו של שלמה ותשובה למבקרי המקרא בעניין משקל הזהב
הערכת שלמה בראי הנבואה
דיון בצורות בה מעריך הנביא את דמותו של שלמה וכן במגמתם של מבקרי המקרא ביחסם לגבולות
ממלכה לאימפריה
סוגי הגבולות בתורה והופעתם בנביא
ים סוף בכלכלת ממלכת שלמה
דיון בסחורות השונות מקורם וחשיבותם
מחלוקות הנבואה והמלכות
תיאור התקופה שלאחר שלמה מתוך הבנת הוויכוח שבין שלמה לנביאים בעניין מס העובד
שישק וירבעם
ההבדל בין יחס ירבעם ורחבעם חנבואה וביחס לעליית שישק תוך מתן פרופרציה לכתובת המצרית של שישק
בריתות כלכליות שלמה שבא וחירם
סקירה על בריתות שלמה
ממלכת שלמה גבולות וניהול
גבולות הממלכה דיון שמקמוה של אופיר ומשמעות הבאת הזהב משם
המרידה באשור מחלוקת חזקיהו וישעיהו
המרידה באשור והשלכותיו והצלת ירושלים
מסע סנחריב והישועה
חזקיה מול שבנא ונבואת ישעיה על שבנא
הפולמוס שבין ירמיהו לעם בימי יאשיהו
ארון השם ויחס העם אליו וכן הטיפול של הנביא בכפירה בשכר ועונש
המלכת שאול
מהלך הפרק של המלכת שאול