חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

לוט

בן הרן אחי אברהם ונכדו של תרח. נשבה בידי כדרלעומר במלחמתו במלך סדום, וניצל בידי אברהם. במהפכת סדום ניצלו לוט ובנותיו, ואשתו הפכה לנציב מלח

תוכן הערך:
בתלמוד ובמדרשים
אשת לוט במדרש
במסורת הערבית


לוט - בן הרן אחי אברהם ונכדו של תרח.
הרן אביו מת בחיי תרח באור כשדים, ותרח עבר לחרן ולקח עמו את אברהם בנו ואת לוט בן בנו.
אברהם נסע מחרן, ועמו לוט בן אחיו, והתיישבו בבית אל בארץ כנען. שם התעשרו אברהם ולוט בצאן ובקר ואהלים ורכוש רב. "ויהי ריב בין רועי אברהם ולוט כי לא נשא אותם הארץ לשבת יחדו". הם נפרדו ולוט בחר לגור בערי הככר אצל סדום (בראשית י"א כ"ו-י"ג י"ב).
במלחמת כדרלעמר עם מלך סדום נשבה לוט ורכושו, ואברהם הצילו והשיב את רכושו (שם ל"ד ט"ז).

בתלמוד ובמדרשים
קלסתר פנים של אברהם ולוט היו דומה זה לזה, לפיכך אמר לו אברהם "אנשים אחים אנחנו" (ב"ר מ"א ו). לוט התעשר בזכותו של אברהם, שכל מי שדבק בצדיק זוכה להיות כמותו (ב"ר, שם).
ארבעה דברים טובים היו ללוט בזכות אברהם:
א) הלך עמו לארץ ישראל,
ב) נתעשר בזכותו,
ג) הצילו מן השבי והחזיר רכושו,
ד) ניצל ממהפכת סדום בעבור אברהם (ב"ר מ"א ו).

עד להליכתו של לוט לסדום לא נגלה הקב"ה לאברהם שנאמר: וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו וגו' (בראשית י"ג י"ד, תנחומא ויצא י).
אמר לוט: אם אני מהלך עם אברהם איני יכול לעמוד בנחלתו (צדקתו),
כי מעשיו רבים על שלי. אבל בין אנשי סדום צדיק אני (ב"ר י"א).
וייסע לוט מקדם - הסיע עצמו מקדמונו של עולם,
ואמר: אי אפשי לא באברהם ולא באלהותו (שם פמ"א).
אשת לוט במדרש
הרואה אשתו של לוט (המקום שנהפכה שם לנציב מלח) אומר: "ברוך דיין האמת",
ועל לוט אומר: "ברוך זוכר הצדיקים" (ברכות נ"ד).
אשתו של לוט אינה מטמאת, שמת מטמא ואין נציב מלח מטמא (נדה ע). ארבע בנות היו ללוט, שתים ארוסות ושתים נשואות, הנשואות מתו בסדום. מעשה לוט ושתי בנותיו נקרא ומתרגם, כי איננו נוגע לכבוד אברהם (מגילה כ"ה: )

במסורת הערבית
לוט נשלח לחמשת הערים: סדום עמורה צוער חמוד ודומא,
לקרוא ליושביהן אל אלוה ולהזהירם על הרעה הנשקפת עליהם. כארבעים שנה קרא אליהם השכם וקרוא אך דבריו לא עשו פרי. שלח אלוה את גבריאל ומיכאל, שרפיאל ועזריאל, להודיע לאברהם דבר הולדת יצחק, להפוך את סדום, לזרוק על יושביה אבנים, ועל כל אבן חרות שם האיש אשר עליו תיפול.
ויאמר אברהם: אם תמצאו שם חמש מאות צדיקים התשמידו אותה?
ויאמרו: לא.
ויוסף לאמר: ואם יהיו שם ארבע מאות, שלש מאות, מאתים, מאה, ארבעים או שלש עשרה צדיקים התשחיתו אותה?
ויאמרו: לא.
ויאמר: הלא תדעו כי לוט יגור שם?
ויענו: נחנו נדע כי יגור שם, וגם נחיש לו ולביתו רווח והצלה, ורק אשתו תשתה מכוס התרעלה (קוראן פכ"ט פסוק ל"א).

ויבואו המלאכים סדומה בערב ותמצאם "רביה" בת לוט בצאתה לשאוב מים, ותביאם אל בית אביה והוא קבלם במאור פנים. ברגע נסבו אנשי העיר על הבית וידבר אליהם לוט:
בני עמי! הנה נא בנותיי, אוציאה אותן אליכם, אך אל תרעו לי בדבר אורחי. (קוראן פי"א פסוק פ).

ויאמרו: הן תדע כי אין לנו משפט על בנותיך, וגם ידוע לך חפצנו (פ"א)...
הוציא גבריאל את לוט ואנשי ביתו, ויניחם כארבעים פרסאות הרחק מן העיר.
אשתו מאנה לצאת, ותיפול אבן על ראשה ותרוצצהו, ותהי לנציב מלח ארבעים שנה, ותטבע בארץ וכו'.
גם לפי אגדת התלמוד מיכאל בהדיה דגבריאל לשיזביה ללוט (ב"מ פ"ו). יסודות ערביים נראים בספורים הנזכרים בפרקי דר"א פכ"ה, בספר הישר פ' וירא. "עדית" הוא שם אשת לוט, והשם הזה מוצאו מהשם "חדיתא" אשת מחמד הראשונה. השם "פלטת" בת לוט הנזכר שם מוצאו מהשם "פטימת" והיא בת מחמד. אך לפי ההגדה הערבית נקראה בתו "רביה".

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: צבי מעודה
הערה: שמעתי מספר מרצים תורניים הממהרים ולא מתעכבים על המעשה שעשו בנות לוט לאביהם .לשכב עם אביהם ולחיות ממנו זרע. הם מתייחסים לזה "כאפיזודה" ביתו הבכירה של לוט אשר יזמה את המעשה , לא עשתה זאת מתאוות בשרים ( הרי איך אפשר להנות משיכור חסר הכרה ? ), אלא על מנת להעמיד צאצאים שימשיכו את המין האנושי , החוויה שחוותה במהפכת סדום היתה כל כך קשה עד כי חשבה שכל העולם נחרב ורק לוט ובנותיו נותרו בחיים . זכות גילגל לידה הקדוש ברוך הוא ומצאצאיה יצאה רות המואביה אשר מצאצאיה יצא דוד
ומזרעו יצא מלך המשיח לעתיד.שם המעיר: אילן סנדובסקי
הערה: לוט הציע את בנותיו הבתולות לאנשי סדום. בנות לוט ראו גברים בצוער וידעו שנשארו גברים בארץ.
בנות לוט הסבירו שאין איש לבוא עליהם כדרך כל הארץ, כלומר במתנות, בכבוד, בחופה וקידושין. עכשו במערה בהר אביהן מסוגל לתת אותן בשנית כדי להציל את נפשו, לכן הוא היה חיב לשאת אותן לנשותיו כדי שלא יוכל לתת אותן כבתולות או לפגוע בילדיהן.
לעיון נוסף: ויקיטקסט בראשית


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן