חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

לוי (בן יעקב)

הבן השלישי של לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם

שבט לוי לא עבד בשעבוד מצרים, לא חטא בעגל והחליף את הבכורים בעבודת המקדש. תפקידם היה לעזור לכוהנים בעבודתם, לשמור על השערים ולשיר בשעת הקרבת הקורבן. הלוויים גרו בתוך בני ישראל, הוקצו להם 48 ערים ובתוכם 6 ערי מקלט.


לוי - הבן השלישי של לאה אשר ילדה ליעקב אבינו בפדן ארם
(בראשית כ"ט ל"ד, ל"ה כ"ג; דהי"א ב' א). לוי עם שמעון אחיו נקמו את כבוד דינה אחותם שחילל שכם בן חמור, הרגו אותו ואת כל אנשי עירו. יעקב אביהם הוכיחם באומרו "עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ" וגו' (שם ל"ד ל). גם בברכתו לפני מותו אמר: "שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם... ארור אפם כי עז"... (שם מ"ט ז). לוי הוליד שלשה בנים: גרשון קהת ומררי, ובת אחת: יוכבד שנישאה לעמרם, היא הייתה דודתו, וילדה את משה, אהרן ומרים. לוי מת בן 137 שנה במצרים (שמות ו' י"ח).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שבט לוי