חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

למך

מוזכר בספר בראשית. היה בן משותאל בן מחויאל בן עירד בן חנוך בן קין. שתי נשיו היו עדה וצלה. הרג את קין ואת בנו תובל קין

למך - בן משותאל בן מחויאל בן עירד בן חנוך בן קין. שתי נשיו היו עדה וצלה. עדה ילדה לו את יבל שהיה אבי יושב אהל ומקנה, ואת יובל שהיה אבי כל תופש כינור ועוגב. צלה ילדה לו את תובל-קין שהיה לוטש נחושת וברזל, ובת אחת בשם נעמה.
למך אמר לנשיו בדרך מליצה:
"עדה וצילה שמען קולי, נשי למך האזנה אמרתי!
כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי;
כי שבעתים יוקם קין ולמך שבעים ושבעה" (בראשית ד' י"ח-ב"ד).
אונקלוס תרגם את דברי למך בדרך זו:
"לא גברא קטלית דבדיליה אנא סביל חובין,
ואף לא עולימא חבילית דבדיליה ישתיצי זרעי".
במדרש נאמר:
אמר ר' עזריה בשם ר' יהודה בר סימון:
כך היו אנשי דור המבול עושין:
היה אחד מהן לוקח לו שתים: אחת לפריה ורבייה, ואחת לתשמיש...
ושם השנית צלה - שהייתה יושבת בצלו.
תבען לתשמיש.
אמרו לו: למחר המבול בא. נשמע לך, ונהיה פרות ורבות למארה?!
אמר להן: וכי איש הרגתי לפצעי, שיבואו עלי פצעים בשבילו?!
וילד לחבורתי - שיבואו עלי חבורות בשבילו? אתמהה.
קין הרג ונתלה לו ז' דורות,
ואני שלא הרגתי, אינו דין שיתלה לי שבעים ושבעה! (ב"ר פכ"ג ה).
רש"י מפרש שהיו נשיו פורשות ממנו מתשמיש, לפי שהרג את קין ואת תובל קין בנו. שהיה למך סומא, ותובל קין מושכו, וראה את קין ונדמה לו כחיה, ואמר לאביו למשוך בקשת, והרגו. וכיון שידע שהוא קין זקנו, הכה כף אל כף, וספק את בנו ביניהם והרגו. והיו נשיו פורשות ממנו והוא מפייסן:
וכי איש אשר הרגתי לפצעי הוא נהרג?
וכי אני פצעתי מזיד שיהא הפצע קרוי על שמי?
והלא שוגנ אני!
ואם קין שהרג מזיר נתלה לו עד שבעה דורות,
אני שהרגתי שוגג לא כ"ש שיתלה לי שביעיות הרבה!
לדעת רמב"ן היו נשי למך יראות מעונש שלא ייהרג למך בעוון קין,
ולמך ניחם אותם לומר כי לא יתכן שייענשו השם, כי הוא לא הרג שום איש. ואם קין שהרג את הנפש יוקם בעד שבעה דורות, למך שלא הרג, על את כמה וכמה שלא ייענש אפילו אחר שבעים ושבעה דורות.

לדעת יוסיפוס היו ללמך שבעים ושבעה בנים (קדמוניות ס"א פ"ב סי' ב).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
קין, למך ואחריתם / אהרן גפן

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
למך