חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

לשכת הגזית

אחת משש הלשכות שהיו בעזרה, בלשכה היה מושב של ביה"ד הגדול של שבעים ואחת

לשכת הגזית - שם לשכה או חדר משישה לשכות שהיו בעזרה (מידות פ"ה ג). הייתה בנויה בתוך העזרה, חציה בקודש וחציה בחול, וכמין בסילקי גדולה הייתה (יומא ב"ה).

בלשכת הגזית היו יושבים בית הדין הגדול של שבעים ואחד, והיו דנים מזמן תמיד של שחר עד תמיד של בין הערבים. בשבתות ויו"ט יושבין בחיל, שלא יהיו נראים כיושבים בדין (סנהדרין פ"ו: פ"ח: רש"י).
ארבע פייסות היו שם (יומא כ"ח.), ושם הייתה סנהדרין גדולה יושבת ודנה את הכהונה (מידות פ"ה ה). בה עמדו הנביאים, שלא היו מתנבאים רק ע"פ ב"ד של שבעים ואחד (תענית ט"ז).
חגי זכריה ומלאכי דיתבין בלשכת הגזית ומתנבאין תמן (שו"ת הגאונים שערי תשובה סי' י"ד). מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה (מגילה י"ג), ונחשב בין מ"ח נביאים (סדר עולם פ"כ).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן