חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

משולם פייבוש הלר מזברז'

מגדולי רבני החסידות - נפטר כ כסלו תקנ"ה(12/12/ 1794)

בנו של רבי אהרן משה, רבה של שניאטין, שהיה מצאצאיו של רבי יו"ט ליפמן הלר, בעל תוספות יום טוב. בחסידות היה תלמיד מובהק לרבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, אולם שימש גם את המגיד ממזריטש ואת רבי מנחם מנדיל מפרמישלן. היה חברו הקרוב של רבי חיים מטשרנוביץ המביא בספריו דברי תורה בשמו.

רבי משולם פייבוש היה סופר מובהק, ואת רעיונותיו על מהות החסידות הביע באופן מרוכז ומוסבר בקונטרסו הקטן "דרך אמת" (לדוב תק"ץ).
מדרשותיו נדפסו בספר "לקוטים יקרים".
אחיו הגדול רבי אברהם נח הלוי הלר, רבה של דולינא חיבר ספר "זריזותא דאברהם" ובראשו הסכמת אחיו הצעיר.

נפטר בכ' כסלו תקנ"ה (1794) בזברז' והשאיר שלשה בנים : רבי משה אהרן, רבי ברוך איציק, מ"מ בק"ק זוואניטף ורבי שמשון מאוז'יראן.


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: אבנר דרוק (הלר) מצאצאי ר' משולם פייבוש הלר זצ"ל
הערה: כתב גם את הספר "יושר דברי אמת" וזאת פרט לקונטרסו "דרך אמת" שנדפס יחד עם "ליקוטים יקרים"
מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: עמרם
הערה: בספר 'יושר דברי אמת' מובאים עיקרי תורתו: "דברי אמת ואמונה לחזק הלב לאמונת ה' ועבודת ה' באמת בלי פניה, ותורה לשמה, ותפילה בכוונה, וכוונת המקווה, ועניני שבת ומועדים" (נוסח שער הספר בהוצאת 'תולדות אהרון'). 'דרך אמת' הוא קונטרס על עניני שמירת הברית.
מקור ההערה: עיון בספרים


שם המעיר: רפי פ.
הערה: על ר' משולם פייבוש, נכתבה עבודת דוקטורט (בהדרכת פרופ' יוסף דן), מאת מור אלטשולר: משנתו של ר' משולם פייבוש הלר ומקומה בראשית התנועה החסידית, האוניברסיטה העברית, 1994. ראו גם M. A. Krassen, Devequt and faith in Zaddiqim: The religious tracts of Meshullam Feibush Heller of Zbarazh (dissertation), The University of Pennsylvania, 1990.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יחיאל מיכל מזלוטשוב
דב בר המגיד ממזריטש


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות


ספרים בטקסט מלא
פאר מקדושים