חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נגעים

מסכת בסדר טהרות. כוללת ענייני טומאות צרעת

נגעים - מסכת נגעים כוללת כל ענייני טומאה וצרעת, והיא השלישית בסדר טהרות. יש בה 14 פרקים, 115 משניות. ויש לה תוספתא אבל לא גמרא.

הרמב"ם בהקדמתו לספר זרעים:
"ואחריה (אחרי מסכת אהלות העוסקת בטומאה) – נגעים. ועניינו שהוא מדבר מטומאת צרעת שהמצורע יטמא באהל, ויש בו קצת דמיון מטומאת מת כמו שיתבאר במקומו".
הלכות נגעים ואהלות עמוקות וקשות יותר משאר הלכות טהרות. ולכן התפלל דוד המלך ע"ה שיהא חשוב לפני השי"ת אמירת תהילים ליתן עליו שכר כעוסק בנגעים ואהלות.

רבי אלעזר בן עזריה אמר לרבי עקיבא:
עקיבא מה לך אצל אגדה כלך אצל נגעים ואהלות (חגיגה י"ד).
רבה בר נחמני אמר:
אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות (ב"מ פ"ו.).
כמעט בכל המקומות שהזכירו חכמי התלמוד הבבלי שתי מסכתות אלה, הקדימו מסכת נגעים למסכת אהלות, אע"פ שבמשניות סודרה אהלות אחר נגעים.
אולם בירושלמי (ס"ק פ"ב ה')
אמר ר' כהנא:
אית מלין במועד דקשיין מן אהלות ומן נגעים.
הרי שהקדימו אהלות לנגעים כמו שהן מסודרין אצלנו.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
טומאה וטהרה