חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נהר די-נור

נהר של אש. בחז"ל חלוקות הדעות למיקומו של הנהר ולתפקידו

נהר די-נור – בתרגום מילולי: נהר של אש. דניאל מתאר את חזון החיות הקודש וכסא הכבוד אשר עליו ישב עתיק יומין, נהר די נור נגד ונפק (נמשך ויוצא) מן קדמוהי, אלף אלפין ישמשונה, ורבו רבבן קדמוהי יקומון (דניאל ז' י').

בתלמוד דרשו:
מהיכן נפיק?
מזיעתן של חיות,
ולהיכן שפיך?
אמר רב זוטרא בר טובית א"ר:
על ראש רשעים בגיהינום...
רב אחא בר יעקב אמר: על אשר קומטו (תתקע"ד דורות שהעביר מן העולם קודם מתן תורה ולא בראם, ונתנם בגיהינום, ועליהם נופל) שנאמר (איוב כ"ב): אשר קומטו ולא עת, נהר יסודם (חגיגה י"ג:),
שמואל אמר: כל יום ויום נבראו מלאכי שרת מן נהר די נור ואמרי שירה ובטלי (שם י"ד.) לפי דברי שמואל אין זה מקום עונש לרשעים, רק מקום לבריאת המלאכים.

רמב"ן בשער הגמול:
האש אשר אנחנו נאמין בה ששורפת הנשמות אינה כמו אש העולם הזה כלל, ולא האש שמשמשין בה בנחלת ושלהבת, ולא אש היסודית וכו' אלא דקה מזו.
ואמרו חז"ל על אחד מאשי המקום העונש הזה שהוא נהר של אש היוצא מתחת כסא הכבוד. הרי שעולה דקותו עד כסא הכבוד 'שהוא יסוד כל נברא". ונאמר באש הזה "נשמת ה' כנחל גפרית בוערה בה" (ישעיה ל' ל"ג).
בזהר (פקודי ע' רנ"ו) כתיב כי הנהרגים על קדוש ה', כמו רבי עקיבא וחבריו, לא יכנסו לנהר די נור. בזהר (בראשית דף ל') מונה שבעה מדורי גיהינום, והמדור השלישי הוא מקום דשביבין דנור, ושם נמשך הנהר די נור שיורד על ראש הרשעים. באותו המדור יש מקטרג על ישראל "חס" שמו (עי' מעולפת ספירים להר"ש אלגאזי, ומסכת גיהינום הנדפס בס' ראשית חכמה).

ההבדל בין גיהינום ונהר די נור הוא, שבגיהינום יעברו אפילו הצדיקים, לטהר כתמי נפשם, כמו הכלי שיש שצריך שטיפה הגעלה או ליבון. אבל בנהר די נור לא יעברו המתים על קידוש השם, ולפי דעת המקובלים הנהר הזה הוא הגיהינום של מעלה שתחת כסא הכבוד, כמו שיש גן עדן של מעלה (ר"מ בן ישראל בספרו נשמת חיים ח"ב כ"ג).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן