חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נחשון בן עמינדב

בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, דור חמישי ליהודה בן יעקב

נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה ואחי אלישבע אשת אהרן ודור חמישי ליהודה בן יעקב (שמות ו' כ"ג, דהי"ב ד'-י'). בחנוכת המשכן היה נחשון הראשון להקריב את קרבנו אף כי שבטו היה הרביעי בסדר ייחוסם (במדבר ז' י"ב). גם במסעות בני ישראל נסע ראשונה עם שבטו (שם י' י"ד).

היה אבי משפחת דוד בן ישי (רות ד' כ'-ב"ב). חז"ל רוממו את מעלת נחשון בן עמינדב, ואמרו שנקרא "נחשון" מפני שירד לנחשול שבים (במ"ר פי"ג ט') - שקדש את השם. בשעה שעברו בני ישראל את ים סוף, קפץ וירד לים תחלה (סוטה ל"ז). נחשב "למלך" הנשיאים וראש לכולם. לא נאמר למשה מי יקריב ראשון, אך בני ישראל נתנו עיניהם בנחשון ובחרוהו להיות ראש לכולם (במדבר רבה פי"ב כ"ו).

בנחשון כתיב עתודים מלא וא"ו, להורות על שישה דברים שנתחדשו ביום שהביא את קרבנו, וכנגד שישה גדולים שהקים נחשון מיוצאי ירכו, ואלו הן:
דוד, משיח, דניאל, חנניה, מישאל, עזריה.
לכל אחד מהם היו שש ברכות (שם פי"ג י"ב). כדי שלא יתגאה על יתר הנשיאים, על כך שהוא לכולם ומקריב תחילה - לא נאמר בו "נשיא". שאם בא להתגאות על הנשיאים האחרים, יאמרו לו אין אתה אלא הדיוט, שכולם קרואים נשיא ואתה לא נקראת נשיא (שם פמ"א).

אלימלך ושלמון ופלוני אלמוני ואבי נעמי - כולן בני נחשון בן עמינדב הן וכו' (ב"ב ע"א). עוד בזמן התלמוד היה נשיא בא"י מזרע נחשון בן עמינדב: "ועמוסי יריבי נחשון בקשו לקבוע נציב אחד" (סנהדרין י"ב).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: מתי נפטר (אם נפטר) נחשון בן עמינדב ?
הערה: בפרשת נשא הוא היה המקריב הראשון
בפרשת שלח-לך =פרשת המרגלים כלב בן יפונה
פתאום הוא נשיא יהודה
לאן נעלם נחשון שהוא אבי אבותיו עד דוד
מקור ההערה: הכותב -יוסף יפה טלפון 0522832737


שם המעיר: עמיחי גולדשטיין
הערה: נחשון בן עמינדב מת בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים.
מקור ההערה: סדר עולם רבה (ליינר) פרק יב


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן