חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גאנצפריד שלמה

חי במאה התשע עשרה, שימש ברבנות וחיבר ספרים רבים. ספרו הידוע הוא הספר "קיצור שולחן ערוך".

ר' שלמה גאנצפריד - רב ומחבר; נולד בשנת 1804 בעיר אונגואר אונגריה, נפטר כ"ו תמוז תרמ"ו (1886). אביו ר' יוסף מת בשנת 1812 והרב צבי הירש העלער היה אפוטרופסו. כאשר נתקבל לרב בעיר בוניהאד לקח את היתום עמו ולמד בישיבתו. גאנצפריד שב לעיר מולדתו ונעשה סוחר. אבל לא פסק מלימוד.
בשנת 1834 יצא לאור ספרו "קסת הסופר", עם הגהות החתם סופר. בזקנתו כתב עליו הוספות רבות בשם "לשכת הסופר" וחלקו השני נקרא "מסורה".

בשנת 1838 יצא לאור פירושו על התפילות בדרך הפשט עם הוספות והשלמות לסידור "דרך החיים" של ר' יעקב מליסא.

בשנת 1843 קבל את רבנות העיר ברזוויץ במחוז שערש, שם חיבר את ספרו "פני שלמה" על מסכתות ב"מ וב"ב (1846) אח"כ הוציא את ספרו "תורת זבח" על דיני שחיטה ובדיקה (1849).

בשנת 1850 שב לעיר מולדתו אונגואר ונתמנה לראב"ד. שם חבר את ספרו "פרת וחדקל" על מקואות, וכאשר נדפס פעם שנית בשנת 1881 נקרא "לחם ושמלה".

בשנת 1866 הוציא את הספר "אפריון" על התורה.

כאשר החל הפילוג בין יהודי הונגריה (1869) התחבר אל החברה "שומרי הדת" ויצא נגד הריפורמים ב"ספר גלוי" בלשון הקודש ובלשון הגרמנית.

בשנת 1878 נדפס ספרו "אהלי שם" על דיני שמות בגיטין ועל כתיבת שטרות.

הספר קיצור שולחן ערוך
ספרו המפורסם בכל פזורות ישראל הוא "קיצור שלחן ערוך". נדפס בראשונה בשנת 1864 וכמה פעמים אח"כ, ובכל פעם תיקן אותו והוסיף עליו "כי מכנף הארץ התעוררו הלומדים והעירו עליו בעלי ההוראה" (הקדמת נכדו ר' יחזקאל בנעט).

חתנו ר' גרשון וואלף בן ר' משה בן ר' מרדכי בנעט כתב בהסכמת דפוס שם שלמה:
"בספרו 'קיצור שלחן ערוך' ראינו גדולות, ונפלא היא בעינינו כי זכה בו לאשר לא זכה שום מחבר בימיו, כי חיבורו היקר הנ"ל אשר הוא שוה לכל נפש נפוץ על פני כל הארץ, וכפי דעתי נמצאים היום בארץ הקדושה ובאמריקה, ברוסיה אוסטריה ואונגריה ערך ארבע עד חמש מאות אלף עותקים, כי מריבונו וברשותו הובאו י"ב פעמים לבית הדפוס, ובכל פעם נדפסו כמה אלפי ספרים.

סגנונו של "קיצור שולחן ערוך" בהיר וקל. ספרו ערוך מחדש, בלי להתחשב במבנה של ה"שולחן ערוך" שאותו קיצר. סדר הספר הוא כסדר חיי האדם: תחילתו דיני השכמת הבוקר ותפילה, דיני סעודה, משא ומתן, מנחה ומעריב, שבת ומועדים, דיני נישואין ונידה, דינים מיוחדים של ע"ז, כלאיים, נזקי ממון ודומיהם ועד לדיני אבלות.

עיקר הספר הוא קיצור שולחן ערוך אורח חיים. מתוך חלק "חושן משפט" כלל בו המחבר את דיני הלוואה, שמיטת כספים, גזילה וגנבה, נזקי ממון וגוף, שאלה ושכירות, אבדה ומציאה ופיקדון ודומיהם, וכל אלה בקיצור נמרץ. מתוך חלק "יורה דעה" נכללו בו הלכות נידה, בשר בחלב, דם, ספר תורה ומזוזה, כלאיים ובכור, חלה, אבלות וכיבוד אב ואם. מתוך חלק "אבן העזר" נכללו בספר הלכות אישות ודיני קידושין.

הספר "קיצור שולחן ערוך" אינו כולל את ההלכות התלויות בארץ, כיוון שנתחבר בחו"ל. דבר זה תוקן בשתי הוצאת של הספר בארץ ישראל: בהוצאת "אשכול" כולל הספר נספח מאת הרב קלמן כהנא, ובו פסקי הלכה במצוות התלויות בארץ על פי ה"חזון איש"; ובהוצאת "מוסד הרב קוק" (הוצאה מנוקדת) יש תוספת הלכות התלויות בארץ מאת הרב טיקוצינסקי.

על "קיצור שולחן ערוך" נתחברו כמה פירושים, והחשוב בהם הוא "מסגרת השולחן" - הרחבה וציון מקורות לפסקי הקש"ע. כן נתחברו פירושים על חלקים מתוך קש"ע.
לאחרונה נכתבו ספרים נוספים על בסיס ה"קיצור שולחן ערוך", ובהם ספרו של הרב חיים דוד הלוי, "קיצור שולחן ערוך מקור חיים", וכן "קיצור שולחן ערוך השלם" של הרב רפאל טולידאנו. כמו כן יצאו מהדורות של קש"ע ובהן השלמות על פי פסקי "משנה ברורה".


פרטים על ספריו בקטלוג הספרייה הלאומית:


מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל; איזנברג-דומוביץ: תורה מסיני.


הערות לערך:
שם המעיר: אביב יואלי
הערה: ספר חשוב סביב הקצור שו"ע הוא שערים המצוינים בהלכה
מקור ההערה: הספר קיים בשוק ארבעה כרכים בהוצאת פלדהיים


שם המעיר: אסא כשר
הערה: הספר "אפריון" יצא לאור בשנת "ובריתו" להודיעם, שהיא שנת 1864 ולא 1866.
מקור ההערה: עותק של הספר


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
הפוסקים האחרונים