חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אליעזר הלוי מטארנוגראד

מגדולי רבני החסידות - נפטר 1806

בנו של רבי יעקב הלוי איש הורביץ, רבה של שינאווי. נצר למשפחת רבנים מפורסמת, מצאצאי רבי יעקב סג"ל הורביץ אחי השל"ה הקדוש.

משחר ילדותו נטה לחסידות והיה תלמידם של רבי אלימלך מלז'נסק, החוזה מלובלין והמגיד מקוזניץ. היה למדן מופלג, זכה להערצת גאוני הזמן והצטיין בפרישות רבה. היה גם דרשן מצוין ושימש מלהיב ומדריך נאמן לבני קהילתו בטארנוגראד.

חיבר שני ספרים גדולים; "נועם-מגדים" "וכבוד התורה" על התורה ופירוש לתהילים בשם "אמרות טהורות". הספרים זכו להסכמות גדולי הדור וביניהם : רבי יעקב אורנשטיין מלבוב, רבי אפרים זלמן מרגליות מברודי, המגיד מקוזניץ, החוזה מלובלין, הרב מאפטה, רבי אברהס חיים מזלוטשוב ואחרים, המפליגים בשבח המחבר.

נפטר בקוזניץ, בעודנו בשנות העמידה, בשנת תקס"ו (1806).


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: אביעד מרקוביץ
הערה: רבי אליעזר הורוויץ מטרניגראד בעל הנועם מגדים ידוע בתור חכם מגזע חכמי הלוייים הקדושים , הלוא הם מזרע הקהתי - בני רבי זרחיה הלוי בעל המאור זצוק"ל (הרז"ה). מצאצאיו נודעו שתי שושלות : הענף הראשון הוא שושלת אפשטיין\עפשטיין הלוי - מקורה לא ברור אולם ידוע שבנה הראשון , רבי יעקב הלוי אב"ד שטרסבורג ופרנקפורט דמיין היה מגירונה וחי בסוף המאה הארבע עשרה ובתחילת המאה החמש עשרה. בין צאצאיו הישירים ניתן למנות את בנו , רבי נתן עפשטיין מפרנקפורט דמיין, את נינו (או שמא הוא בן נינו - איני זוכר) רבי אברהם מבריסק , ובנו של הלה , רבי יחיאל מיכל עפשטיין מבריסק , חתן בעל הלבושים רבי מרדכי יפה ומחבר 'קיצור ספר השל"ה'. מענף זה יצאו במשך רבי דוד מהלוסק ונכדו , הלוא הוא רבי יצחק אייזיק עפשטיין מהומל , מחסידיהם הנלהבים של רבי דוב בר' שניאורי וחתנו , רבי מנחם מענדל שניאורסון (האדמו"ר האמצעי והאדמו"ר הצמח צדק), רבי אליהו דוד עפשטיין (חתן רבי מרדכי מוט'ל רוזנבלט מאושמינא) ואחיו הצעיר , רבי משה מרדכי אפשטיין, מייסד ישיבת חברון, רבי יחיאל מיכל עפשטיין בעל הערוך שולחן ובנו רבי ברוך בעל התורה תמימה על התורה , רבי משה מרדכי פרבשטיין מישיבת חברון ורבי יעקב חיים סרנא ועוד. והענף השני הוא בני הורוויץ\הורוביץ הלוי. הענף מתחיל ברבי יוסף שהיגר מגירונה עירו בשל פרעות בעיר (1395). יחד עם בנו , רבי משה , הם התיישבו בכפר הורוויץ שבמעהרין (היא שם כללי לצ'כיה או שמה היהודי של מורביה). בנו של רבי משה , רבי אשר , התקרב לחכמי צ'כיה בזמנו , והוא ובנו רבי משה (השני) נחשבו לתלמידי חכמים בעלי שם בצ'כיה. בנו של רבי משה בן אשר , רבי ישעיהו הלוי , למד בישיבה ואף השלים לימודים בתחומים של מתמטיקה ומדע , והיה עוסק במסחר. עד מהרה מינה אותו הקיסר הגרמני למושל מטעם הממשל על יהודי הורוויץ וגלילותיה , ובכלל , על תושבי האזור הגויים.לאחר מותו (1515 בקירוב) הלכו בניו איש לדרכו. נודע בין בניו היה רבי שבתי סג"ל הורוויץ , שנישא לבתו של רבי עקיבא כ"ץ מאובין , נכדו של רבי עקיבא כ"ץ מאדריאנופול , מצאצאי חכמי ספרד. משום שהיו לו עשרים וארבע בנים כהנים , וכאשר עלו הם לדוכן יחד עם אביהם לברך היו עשרים וחמישה - אמרו חכמי הדור : שנאמר 'כה תברכו את בני ישראל' - אכן 'כה' מברכים את בני ישראל. ומכול חתניו נודע רבי שבתי , ששימש את חמיו הזקן ויצק על ידיו מים. בנו היה רבי אברהם הורוויץ מלובלין , תלמיד המהרש"ל , שנודע בחינוכו לחכמות חיצוניות , ובהתנגדותו לרבי אהרן מקרקא שקרא נגד זאת , והוא חרף שמו בחוצות וקראו 'חמור'. ולאותו צדיק ישר ותמים נולדו שני בנים - רבי יעקב משברשין ורבי ישעיהו - הלוא הוא בעל השל"ה. רבי אליעזר היה מיוחס לרבי ישעיהו , ולא לרבי יעקב! (אגב , בן דורו וחבר נפשו של רבי אליעזר שהיה , כנראה (ע"פ יצחק אלפסי) דור שביעי בקירוב לרבי יעקב היה רבי יעקב יצחק , שנודע בזמנו כרבי איציקל מלאנצוט ולאחר מותו כרבי יעקב יצחק - החוזה מלובלין). להלן מגילת הייחוס (ע"פ מאיר וונדר , אלף מרגליות (הוצאת המרכז לתולדות יהדות גליציה ומשפחת מרגליות תשנ"ג , עמ' 118 - 119).לרבי יעקב נולדו רבי שבתי שפטיל מלובלין מהדיר ספרי סבו , רבי יואל מזולקווא , רבי ישראל אב"ד פרידברג ורבי משה מלובלין , אבי רבי יוסף יוזפא , אבי רבי ברוך חריף , אבי רבי יוזפא ראב"ד הורבישוב , אבי רבי יעקב אב"ד שינאווא , אבי האחים רבי אריה לייבוש מירוסלב , רבי יחיאל מיכל מפרוכניק ורבי אליעזר בעל הנועם מגדים.
מקור ההערה: מחקר וידע אישי


שם המעיר: שלמה אפשתין
הערה: רק על מנת להעמיד אותך על טעותך אשר ציינת שמתבסס על מחקר וידע
הרב מ"מ עפשטיין ואחיו ר אלי דוד שאכן היה חתנו של ר מרדכלי אושמינר,כמו גם יתר אחיהם :ר אפרים שהיה רב בשיקגו ור נחום -שלא ידוע עליו הרבה ,לא שיכים כלל וכלל לכל משפחת אפשטיין שמנית ושדברו עליה ,רוב משפחות אפשטיין הם לווים משבט לוי ולכן מצוי שמם הלוי אפשטיין[ערוך השולחן ובנו התו"ת ]או לוין אפשטיין הידוע מהוצאת הספרים .
משפחת אפשטיין הלוים מקורם מעירה קטנה על גבול גרמניה ושמה אפשטיין ,התו"ת במקור ברוך כותב שהם צאצאי גולי ספרד ממשפחת בנבינשתי[שאליה מתיחס הרב כנה"ג תלמיד המהרי"ט]
ואילו משפחת ר צבי חיים אפשטיין אביהם של הגרממ"ע ור אפרים ואחיהם הנ"ל אינם לוים ומקורם בבילורוס בעירה ושמה באקשט בה כיהן הרב צבי חיים כאב"ד ומקור שמם אפשטיין הוא כתוצאה מקנית דרכון גרמני על שם אפשטיין במטרה להפטר מהשירות הצבאי בצבא הצאר[נשמע מוכר?]שם משפחתם הקודם הוא באקשט ע"ש מקומם והם מתיחסים לאיש הצדקה המופלא הגביר ר חיים באקשטר "המפורסם בצדקת פזרונו"
מקור ההערה: ידע אישי אמיתי ,ולא תערובת של מין בשאינו מינו


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אלימלך מליז'נסק
ישראל מקוזניץ (המגיד מקוזניץ)


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות