חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הגר

שפחה בביתו של אברהם. שרה נתנה אותה לאברהם לאשה וממנה נולד ישמעאל. לפי המדרש הייתה בת מלך מצרים.

הגר - אשה מצרית שפחת שרה. שרה נתנה אותה לאברהם לאשה, וילדה ממנו את ישמעאל.
יתכן כי על שמה נקראו צאצאיה "הגרים" או "הגריאים" (תהילים פ"ג ו' דהי"א ה' י"ט). שר הצאן של המלך דוד היה יזיז ההגרי (דהי"א כ"ז ל"א). יתכן כי השם "הגר" הוא מלשון גר, כמו "גרשום" - מפני שהובא לארץ נכריה.
לדעת רשב"י הייתה הגר בת פרעה -
וכיון שראה פרעה נסים שנעשו לשרה, נטל בתו ונתנה לה. אמר: מוטב תהי בתי שפחה בבית זה ולא תהא מטרונה בבית אחר. הדא הוא דכתיב "ולה שפחה מצרית ושמה הגר". אמר - הא אגריך (=זה שכרך על שלקחתי אותך לביתי; ב"ר פמ"ה ב'),
כנראה שהויכוח הזה היה הסיבה שברחה מפניה אחרי שנתעברה מאברהם, "ותקל גבירתה בעיניה", והוציאה על שרה לשון הרע (מ"ר פמ"ה, ספר הישר לך לך).

בהיותה בדרך במדבר המוביל לארץ מצרים, פגשה מלאך ה', הבטיחה כי תלד בן, ויעצה לשוב לבית שרה "והתעני תחת ידיה". כאשר גדל ישמעאל בנה החל לצחק עם יצחק, ועל זאת בקשה שרה את אברהם לגרש את האמה ואת בנה "כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק". גם בפעם זו נראה אליה מלאך ה' במדבר, המציא לה באר מים להשקות את בנה למען לא ימות בצמא. "ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים" (בראשית ט"ז, כ"א ט-כ"א).

לדברי חז"ל, אחרי מות שרה השיב יצחק את הגר לאברהם והוא לקחה עוד הפעם לאשה והיא "קטורה" (בראשית ב"ה א'). לדעת ר' יהודה נקראת קטורה על שם שמקוטרת במצוות ומע"ט (ב"ר פס"א ד').

בספרות הערבית נאמר כי הגר הייתה בת פרעה שנשא אברהם לאשה, וכאשר ילדה את ישמעאל זרח מעל פניו אור מחמד, ולכן בקשה שרה לגרשו, ושנאתה גדלה כאשר נולד יצחק. המלאך גבריאל נראה להגר וישמעאל, והוליכם במדבר אל המקום שהוא עתה הכעבה במכה, והמעין שנראה להם לרוות צמאונם שמו "זמזם". ולפי מסורתם עקד אברהם את ישמעאל על העקדה תחת יצחק.

על גירוש הגר ובנה מבית אברהם, יהושע רוזנברג

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן