חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צבי הירש מנאדבורנה

מגדולי רבני החסידות - נפטר 1801

רבי צבי הירש ברבי שלום זעליג שימש בעודנו צעיר לימים מגיד מישרים בדולינה ואח"כ בנאדבורנה בה הרביץ תורה שנים רבות ולפי עדותם של צדיקי הדור "זרח אור תורתו למרחוק" ומכל תפוצות ישראל נהרו אליו חסידים ואנשי מעשה.

תלמידו של המגיד ממזריטש ושל רבי ישכר בר מזלוטשוב. נתפרסם כגדול בתורה וכצדיק מופלא ורבי אפרים זלמן מרגליות מברודי כותב עליו:
"בעודו חי הוצק חן בשפתותיו ישא מדברותיו בתורת אמת ורבים השיב מעוון והוכיח במישור לענווי הארץ וכסאתו הייתה מוטלת בין גדולי רוב הצדיקים המפורסמיס שבדור".
על תלמידיו הרבים נמנו גם: רבי מנחם מנדיל מקוסוב, רבי צבי הירש מזידיטשוב, רבי אברהם דוד מבוטשאטש ורבי צבי הירש מדלאסין, שני בניו: רבי דוד אריה מנאדבורנה (חתנו של רבי מאיר מברדיטשוב), ורבי משה יהושע מיכל וחתנו רבי יצחק מראדזיבילוב, בנו של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב.

ספרו הגדול "צמח ה' לצבי" נדפס אחר פטירתו ע"י בנו רבי דוד אריה.
הוא חיבר גם ספר "שפתי קדושים" על תהילים ו"מילי דאבות" על אבות.

רבי צבי הירש נפטר ביום כ' סיון תקס"א (1801).


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: שלמה יוסף אוביץ
הערה: שמו המלא של זקננו בעל ה"צמח ה' לצבי", כפי המופיע בספרים, הוא ר' צבי הירש (פיליפ) ב"ר שלום זעליג. הוא נפטר ב-כ' סיון תקס"ב ולפני פטירתו ציוה שיעמיקו את קברו יותר משיעור קומתו (עי' מה דאיתא על ר' ירמיה בירושלמי כלאים פ"ט ה"ג ובגירסת ה"חיבת ירושלים" הגורס "אנא מעומד"). חותנו היה ר' אלימלך מ"מ בדרוהוביטש, ב"ר משה, ב"ר דוב בער מסטרעליסק, ב"ר יהושע מסטרעליסק, ב"ר שרגא פייבל וואל, מצאצאי השר הג"ר שאול וואל. חותנו של ר' דב בער היה מצאצאי הב"ח.
מקור ההערה: מחקר וידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
דב בר המגיד ממזריטש
מנחם מנדיל מקוסוב


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות