חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דוד שלמה אייבשיץ מסורוקהד

מגדולי רבני החסידות - נפטר 1810

רבי דוד שלמה ברבי אביגדור אייבשיץ, רבה של סורוקה אשר בבסרביה, היה גדול בתורת הנגלה וחיבר ספרי הלכה חשובים, שזכו להערכת גדולי הדור. היה גם דרשן מופלא וכתב את דבריו בצורה נאה ומסודרת. בחסידות היה תלמידו של רבי זאב וואלף מטשארניאוסטראה, מתלמידי המגיד ממזריטש.

חיבוריו הנודעים ביותר:
"לבושי שרד" על או"ח ויו"ד, בעיקר דיני טריפות הריאה (נדפס ע"י רבי אברהם בנימין קלוגר בלבוב תרכ"א ובסופו שתי תשובות מאת רבי שלמה קלוגר)
"ערבי נחל" על התורה.
חיבר גם ספר שו"ת "נאות דשא"
כמה חיבורים אחרים, כגון: "טיב גטין" על מסכת גטין,
"כד הקמח" על ב"ק, ב"מ, חולין.
חידושים על השולחן ערוך ועוד, שנשארו באמתחת תלמידו רבי אריה לייבוש מבוזאנוב ולא ראו אור הדפוס רק בחלקם.

בשנת תקס"ט עלה לארץ-ישראל והתיישב בצפת בה נפטר ביום כ"ב מרחשון תק"ע (1810) ונקבר במערה אחת עם רבי אריה לייב סג"ל, רבה של וואלאטשיסק.


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: שנ"א כהנא
הערה: עוד ספר הודפס ממנו 'מגילת סתרים'.


שם המעיר: ישראל זיידה
הערה: ר' דוד שלמה אייבשיץ נפטר בשנת תקע"ד (1813)


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
חסידות