חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יעקב יצחק הלוי הורביץ החוזה מלובלין

מגדולי רבני החסידות - 1745 - 1815

רבי יעקב יצחק בן הרב אברהם אליעזר הלוי משברשין היה תלמידו של המגיד ממזריטש ואח"כ הסתופף בצלו של רבי אלימלך מלז'נסק. תחילה ישב בלאנצוט, אולם כשעבר ללובלין הפך ביתו להיות מרכז לחסידות הפולנית.

בין הבאים אליו ושומעי לקחו עשרות גדולים, שנתפרסמו בגאונותם ובצדקותם, בתוכם: רבי יעקב יצחק ורבי שמחה בונם מפשיסחה, רבי מאיר הלוי מאפטא, רבי דוד מללוב, רבי משה טייטלבוים, בעל "ישמח משה", רבי צבי אלימלך מדינוב, בעל "בני יששכר", רבי יחזקאל מקוזמיר, רבי נפתלי מרופשיץ, רבי קלמן קולנימוס מקרקא, בעל "מאור- ושמש", רבי צבי הירש מזידיטשוב, רבי שלום מבלז, רבי שמעון מירוסלב ורבים אחרים, כל תלמידיו ויתר צדיקי הדור - פיהם מלא תהילות ותשבחות על צדקתו וקדושתו של רבי יעקב יצחק, שכנוהו בתואר הנעלה "החוזה מלובלין".

דברי תורתו נמסרו בשלשה ספריו:
"דברי אמת",
"זאת זכרון",
"זכרון זאת"
טקסט מלא של הספר "זכרון זאת"
ובספרי תלמידיו המרובים.

אחד מארבעת בניו רבי יוסף מטורטשין היה מפורסם כצדיק וגם אליו נהרו חסידים רבים.

החוזה מלובלין נפטר בתשעה באב תקע"ה (1815). גם בעובדת פטירתו ביום האבל והאסונות מצאו חסידיו ראיה לגדולת רבם.

הרחבה מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"במקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: אלי גורן
הערה: החוזה כונה כך משום שבעיניים עצומות ראה למרחוק. מבין תלמידיו שעזבו אותו היו ר' מנחם מנדל מקוצק ור'יצחק מאיר מגור, אשר דרכו של החוזה בעשיית ניסים לא נראתה להם, והם עברו לחצרו של היהודי הקדוש מפשיסחא. ועל כגון זה אמר הרמ"מ מקוצק: אותות ומופתים על אדמת בני חם.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
דב בר המגיד ממזריטש
אלימלך מליז'נסק
מנחם מנדיל מרימנוב
ישראל מקוזניץ
דוד מלילוב
אורי ה"שרף" מסטרליסק
שמחה בונים מפשיסחה
קלונימוס קלמן הלוי אפשטין מקרקא
מאיר הלוי מאפטא
צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב
צבי אלימלך שפירא מרינוב
שלום רוקח מבלז
יצחק מווארקי
מנחם מנדיל (מורגנשטרן) מקוצק
יצחק מאיר מגור
יצחק אייזיק מקומארנו


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות


ספרים בטקסט מלא
זכרון זאת
נפלאות הרבי