חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ישיבת עץ חיים בקלצק

ישיבת קלצק פעלה בשנים 1897 ועד לחורבנה במלחמת העולם השניה. עמד בראשה רבי איסר זלמן מלצר, ואחריו חתנו הרב אהרן קוטלר.

ישיבת קלצק, מקורה בווילנה של הגר"א, שורשיה בסלנט של רבי ישראל בעל המוסר, בוולוזין של הנצי"ב ושל רבי חיים סולובייצ'יק, ובסלובודקה של "הסבא" רבי נתן צבי פינקל. השפעות אלה התמזגו במייסדה של ישיבה זו וראשה משך 28 שנה, תרנ"ז-תרפ"ה (1925-1897). רבי איסר זלמן מלצר, שלא אבד כלום ממה שרכש מרבותיו, והוסיף משלו, משל אישיותו המקורית והיוצרת, כמדריך, מחנך ומשפיע - בדוגמתו ובפעולותיו, בהתנהגותו ובלימודיו.

"הסבא" מסלובודקה, רבי נתן צבי פינקל, ושלח לסלוצק חבורה של 14 מתלמידיו, כדי שיהיו גרעין ראשון לייסוד הישיבה. תלמידים אלה היו מצוינים בתורה, בעלי חוש לארגון ומנהל. כל אחד מאותה חבורה היה אחרי-כן למורה ומנהיג.

סדר הלמוד בקלצק: לומדים שמונה מסכתות המקובלות ללמוד בישיבות, מסדר נשים ונזיקין: גיטין קדושין, כתובות, נדרים, יבמות, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא. וחוזרים עליהן כל ארבע שנים. מסכתות אלה לומדים כולם בעיון, ושיעוריו של הר"מ מסובבים עליהן. מלבד זה לומדים המצוינים והמתמידים בין התלמידים מסכתות אחרות, כמו בכורות, נזיר, תרומה, חולין, זבחים, מנחות, שבת, פסחים, יומא. השיעורים של הר"מ נוגעים גם במסכתות אלה. אחדים לומדים גם ברכות, וסדרי טהרות ונגעים.

הלמודים בסלוצק ובלייקווד, כמו בקלצק, הם בחבורה ובעוון מעמיק. הר"מ מוסר את שיעוריו העיקריים פעמיים בשבוע, משך שעה עד שעה וחצי, פעם בשבת, בקיץ בשעה 5 אחה"צ, בחורף במוצאי שבת; וביום שני. מלבד זה מוסר הר"מ שיעורים פעם או פעמיים בשבוע על מסכתות אחרות - נוסף על המסכתות ה"רשמיות" שלומדים אותן בישיבה. רבים מבני הישיבה מחדשים חידושים תוך הלמוד, ואם נכונים הם - הם נעשים נחלת הכלל.

תיאור מקיף של ישיבת קלצק:
הלל זיידמן, ישיבת עץ חיים דקלצק

מקור הערך: הלל זיידמן, ישיבת עץ חיים דקלצק. בתוך: מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם בעריכת שמואל ק. מירסקי.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ישיבות ליטא ותנועת המוסר


נושאים קרובים באתר דעת
ישיבה
ישיבות