חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ישראל מקוזניץ (המגיד מקוזניץ)

מגדולי רבני החסידות - נפטר 1814

בן למשפחת עניים. נולד לאביו ר' שבתי כורך ספרים בימי זקנותו בשנת ת"ק. היה מצעירי התלמידים של המגיד ממזריטש ותלמידם של רבי שמלקה מניקלשפורג, רבי אלימלך מליז'נסק ורבי לוי יצחק מברדיטשוב.

על גדלותו בתורה העידו גדולי-דורו. רבי חיים מוולוז'ין סיפר לרבה של בריסק, שבעת שהותו בקוזניץ עסק בתורה עם רבי ישראל יום תמים, ומצאו בקי בבבלי כולו בע"פ ממש עם לשון התוספות, מלבד בקיאותו בירושלמי, ראשונים ואחרונים, כאחד הגאונים.

מתשובותיו לבעל "הפלאה" נדפסו בספר "כתר כהונה" ו"גבעת פנחס".

ידוע כאיש ההתלהבות החסידית ומפורסם כבעל מופת. רוב ימיו היה חולני ורפה-אונים, בכל זאת היה מתגבר כארי בעבודת ה', וקרוב לחמישים שנה הרביץ תורה והעמיד תלמידים רבים, שימש כמגיד-מישרים בקוזניץ, ודרשותיו הלהיבו לבבות שומעיהן. עמד ביחסי רעות וידידות קרובים עם החוזה מלובלין ורבי מנחם מנדיל מרימנוב.

בכתבי רבי ישראל ניכרת השפעת הכתבים של המהר"ל מפראג, ואף חיבר ספר מיוחד על כתבי מהר"ל "גבורת ישראל".
מלבד זה חיבר רבי ישראל שורה של ספרים, מהם שנדפסו במהדורות רבות כגון:
"עבודת ישראל" על התורה,
פרקי אבות ובסופו חידושים על גפ"ת,
"אור ישראל" על התיקונים,
"נזר ישראל" על הזוהר,
"תהילות ישראל" על תהילים,
"שארית ישראל" ועוד.

נפטר ביום י"ד תשרי תקע"ה (1814). את מקומו כמ"מ בקוזניץ מילא בנו רבי משה אליקים בריעה.

הרחבה מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אלימלך מליז'נסק
דב בר המגיד ממזריטש
לוי יצחק מברדיטשוב
יעקב יצחק הלוי הורביץ החוזה מלובלין
מנחם מנדיל מרימנוב
שמחה בונים מפשיסחה
נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ
אליעזר הלוי מטארנוגראד
משה אליקים בריעה מקוזניץ
צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב
שלום רוקח מבלז
יצחק מאיר מגור
יעקב אריה מראדזימין


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות