חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חולין

מסכת בסדר קודשים הכוללת דיני שחיטת חולין

מסכת בסדר קודשים. נקראת כך מפני שכוללת את דיני שחיטת בהמות חולין, בניגוד למסכת זבחים העוסקת בקודשים.
בפי הראשונים נקראת מסכת זו בשם "שחיטת חולין", כי לא מן הכבוד לקרות מסכת "חולין" מלשון חול (מגיד תעלומה על ברכות, דף ט"ו:). המסכתות בסדר קודשים לא נלמדו בישיבות, פרט למסכת חולין.

במסכת חולין 12 פרקים:
פרק א' הכל שוחטין
פרק ב סימני שחיטה, והדינים האלה נמצאים [= יו"ד סימן א'-כ"ח];
פרק ג סימני טריפות [= יו"ד סימן כ"ט-ס'];
פרק ד שחיטת בהמה המקשה לילד לעניין שחיטת הולד [= יו"ד סימן י"ד];
פרק ה. דין אסור אותו ואת בנו לשחיטה ביום אחד [=יו"ד סימן ט"ז];
פרק ו כסוי הדם [=יו"ד סימן כ"ח];
פרק ז גיד הנשה [=יו"ד סימן ס"ה]; הלכות תערובות ושאר הלכות קטנות;
פרק ח בשר וחלב ומליחה;
פרק ט מה מצטרפין באברי הבהמה לשיעור טומאת אוכלין, [= רמב"ם בטומאת אוכלין];
פרק י מתנות כהונה הזרוע והלחיים והקיבה, [=יו"ד סימן ס"א];
פרק י"א ראשית הגז ופרטיה מובא [=יו"ד סימן של"ג];
פרק י"ב שלוח הקן [=יו"ד סימן רצ"ב].

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן