חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חזקיה מלך יהודה

מלך יהודה, בן אחז בן יותם, מלך 29 שנה בירושלם, בימיו נפלה שומרון, אבדה ממלכת ישראל וגלו עשרת השבטים.

חזקיה - מלך יהודה, בן אחז בן יותם, מלך 29 שנה בירושלים, (ג"א קצ"ט - רכ"ה = 532-561 לפה"ס). בימיו נפלה שומרון, אבדה ממלכת ישראל וגלו עשרת השבטים.

חזקיה עשה הטוב והישר בעיני ה'. עלה למלוכה בהיותו בן 25, וראשית מפעלו היה חידוש העבודה בבית ה' שהופסקה כל ימי אחז אביו. הוא השבית את הבמות, בער את הבעלים והאשרות. בפקודתו נקהלו העם לחוג את חג המצוות לפני ה' בירושלם, החגיגה ארכה כארבעה עשר יום, והיתה שמחה גדולה בירושלם אשר כמוה לא הייתה מימי שלמה ביום חנכו את בית אלהים. כפי המסופר בדהי"ב (ל' ט"ו), שחטו הפסח בארבעה עשר לחדש השני, ומזה למדים שחזקיה "עיבר ניסן בניסן" כמו שאמרו חז"ל (פסחים נ"ו.).

מלחמת סנחריב
בשנת י"ד למלוכת חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על ארץ יהודה, תפש את הערים הבצורות ואת העיר לכיש. התכוון לעלות על ירושלם, להכניע את מלך יהודה שמרד בו, כי מימי אחז הייתה יהודה למס עובד למלך אשור. חזקיה ציפה לעזרת מצרים, אך זו נהפכה "למשענת קנה רצוץ" כאשר ניבא ישעיה.

כאשר ראה חזקיה כי אין עוזר, שלח למלך אשור לכישה לאמר "חטאתי, שוב מעלי, את אשר תתן עלי אשא". מלך אשור הטיל על מלך יהודה מס בגובה שלוש מאות ככר כסף ושלושים ככר זהב. ויקבץ יחזקיה את כל הכסף הנמצא בבית ה' ובאוצרותיו ויקצץ את צפוי הזהב מדלתות ההיכל ויתנם למלך אשור. אך כנראה לא היה די באלה.

סנחריב ישלח את רבשקה מלכיש בחיל כבד על ירושלם. חזקיה מהר לבצר את חומת ירושלם והכין עוד חומה חדשה סביבה, הקים מגדלים לירות משם על האויב. בעיר חפר בארות מים. את המעיינות אשר מחוץ לירושלם סתם, כדי שלא יהיו מים לצבאות אשור. לא ארכו ימי המצור והגיעה השמועה כי תרהקה מלך מצרים יצא למלחמה על מלך אשור. סנחריב עזב עם חילו את יהודה והלך לקראת תרהקה, ומגבול מצרים שלח מלאכים לחזקיה, והזהירהו כי אם ימאן להכנע לו ישמיד את כל ארץ יהודה.

הנביא ישעיה ניבא כי אחרית אשור קרובה לבוא. בעצתו לא מילא חזקיה את דרישת סנחריב גם בפעם הזאת.

בימים ההם חלה חזקיה, והתפלל לה'. ישעיה הנביא הבטיחו כי שמע ה' את תפלתו והוסיף לו חמש עשרה שנה לחייו, ויצילו מכף מלך אשור. ויצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור מאה ושמונים וחמשה אלף.
סנחריב שב בבושת פנים לארצו, שם הרגוהו הדרמלך ושראצר בניו.

חזקיה הכה גם את הפלשתים עד עזה, והשיב ליהודה את הערים אשר לקחו פלשתים מאחז אביו. חזקיה התחזק, ורבים מן הגויים הביאו מנחה לה' לירושלם. גם מראדך בלאדן מלך בבל שלח מלאכים ובידם אגרת ומנחה לחזקיה בשמעו כי חלה ונרפא.

חזקיה הראה להם כל בית נכתה וכל אשר נמצא באוצרותיו. החנופה שהחניף למלך בבל לא ישרה בעיני הנביא ישעיה, והוא ניבא כי הנה ימים באים, ויעלה מלך בבל על ירושלם, ויקח את כל אוצרותיו.

אנשי חזקיה
כאשר שבה המנוחה לממלכת יהודה, שקד המלך חזקיה ללמד תורה וחכמה בקרב הממלכה ולהרחיב את גבול הספרות. בפקודתו פעלו "אנשי חזקיה" (משלי כ"ח א'), והם אספו והעתיקו את פרי חכמי העם ומשורריו מקדם, אספו את הזכרונות המשמרים את הקורות לישראל מדור דור לבל יאבדו.

בתלמוד נאמר כי חכמי ישראל לא הסכימו לדברים שעשה חזקיה.
שישה דברים עשה חזקיה המלך, על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו.
גירר עצמות אביו על מטה של חבלים והודו לו,
כיתש נחש הנחשת והודו לו,
גנז ספר רפואות והודו לו.

ועל שלושה לא הודו לו,
על שקיצץ דלתות ההיכל ושיגרן למלך אשור,
ועל סתמו מי גיחון העליון,
ועל שעיבר ניסן בניסן
(ברכות י': פסחים נ"ו.).

לעיון נוסף: (שמות מאמרים באתר דעת והקישור אליהם)

כיצד תכנן חזקיהו את מפלתו של סנחריב / ב"צ לוריא

נאומו של רבשקה בתעלת הבריכה העליונה / ברוך קפלינסקי

ישעיהו מול חזקיהו ומראדך בלאדן / יהודה אליצור

פסח חזקיהו / יהודה איזנברג

חנוכת המקדש בימי חזקיהו / יהודה איזנברג

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אבי בת זכריה
ממלכת יהודה