חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אמן - הסבר המושג

דברים שאומר מי ששומע ברכה.

"אמן" = "אמת", "נכון", "כך יהיה", "הלוואי". כאשר אדם מברך ברכה, השומע עונה "אמן", ומתכוון לומר: הדברים שאמרת הם אמת, הם נכונים, הלוואי ויתקיימו. רגילים לומר "אמן" כששומעים אדם מברך ברכה או מתפלל.

אמן יתומה - אמן שעונה אדם שלא שמע את הברכה. (ברכות מז,א).

אמן חטופה - אמן שה-א' במילה אמן נקראה בחטף פתח ולא בקמץ.

אמן קטופה - אמן שנהגתה בלא האות ן' שבסופה.

הערות לערך:
שם המעיר: אוחיון יוסף
הערה: כפי שלמדנו בילדותנו במרוקו המלה אמן היא ראשי תיבות של "אל מלך נאמן" וכשם שאנחנו מבקשים בקשותינו מהקב"ה באמונה ונאמנים לבוראנו, כן אף הוא נאמן וחזקה שבקשתנו תֵענה.

מקור ההערה: לימוד בחדר במרוקו


שם המעיר: שמואל גלברד
הערה: במסכת שבת (קיא ע"ב) שנינו: "מאי אמן? א"ר חנינא: א-ל מלך נאמן".


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אמן