חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אפיקומן - הסבר המושג

מצה שאוכלים בליל הסדר

מצה שאוכלים בסוף ליל הסדר. על ה"קערה" של שולחן הסדר שמים שלוש מצות. מהמצה האמצעית לוקחים את האפיקומן. האפיקומן הוא זכר לקרבן שהיו אוכלים בסוף ליל ה"סדר" בזמן בית המקדש. הילדים רגילים "לגנוב" את האפיקומן, וההורים מבטיחים להם מתנות, אם יחזירו אותו.


הערות לערך:
שם המעיר: עקיבא כהנא
הערה: המילה אפיקומן מופיעה במשנה בסוף מסכת פסחים: "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".
הגמ' בפסחים (דף קיט ע"ב) מסבירה את משמעות השם אפיקומן: שהכוונה לדברים שנאכלים בקינוח הסעודה, רש"י מסביר לפי זה שהשם אפיקומן נגזר מהמילה הארמית "אפיקו" שפירושה - הוציאו, והכוונה שמוציאים את האוכל ואת כלי הסעודה ומכניסים במקומם, את הקינוח.
במקור, הכוונה היא שלא מפטירין כלומר, לא ממשיכים לאכול אחרי הפסח דברי קינוח, והכוונה כמובן, בזמן שבית המקדש קיים, כשאכלו פסח, אזי לא אוכלים אחריו דברי מתיקה, כש"אפיקומן" הכוונה לדברי מתיקה.
אמנם, בגמ' שם מבואר שגם בימינו שאין קרבן פסח, מכל מקום לא אוכלים אחרי המצה הנאכלת בסוף הסעודה אפיקומן- כלומר, קינוח סעודה
ושתי סיבות נאמרו לדבר: א. כדי שיישאר טעם המצה בפיו. ב. יש דין שצריך לאכול את האפיקומן כשהוא כמעט שבע, ואם יהיה מותר לאכול אחרי פסח, יש חשש שאנשים לא יהיו מספיק שבעים כשאוכלים את הפסח (גמ' שם ותוס')
כתוצאה מכך כונתה המצה הנאכלת בסוף הסעודה - 'אפיקומן', שכן היא כביכול מהווה תחליף לקינוח סעודה.
לדעת כמה ראשונים (רש"י שם ותוס' באותה סוגיה) המצה העיקרית שבה מקיימים את מצוות המצה בליל הסדר היא דווקא המצה שנאכלת בסוף הסעודה - האפיקומן.
לעומתם ראשונים אחרים סוברים שהמצה שבה יוצאים היא המצה שאוכלים בתחילת הסעודה.
מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: אבי אלבז
הערה: אם המילה מקור השם אפיקומן הינו מארמית ''אפיקו''-שפירושו הוציאו-היתכן שהמילה ''הפיקו'' בעברית הינה מאותו מקור? וכך אומנם כותב אבן שושן במילונו שהשורש פ-ו-ק קרוב לשורש נ-פ-ק בארמית


שם המעיר: איציק ברוך
הערה: על פי אבן שושן אפיקומן "זהו משתה שעשועים שעורכים אחר הסעודה". ובמיוחד אחרי סעודה כזו רוויה ביין.ולכן אין לערוך משתה כזה, שזהו מנהגם של הגויים ובמיוחד אצל רומאים, שם זה היה נגמר לא עלינו ב"שכב רב" (אורגיה)
מקור ההערה: מלון אבן שושן, הרצאות באוניברסיטה העברית.


שם המעיר: רון יפה
הערה: המילה אפיקומן מופיעה במשנה בסוף מסכת פסחים: "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן".
הגמ' בפסחים (דף קיט ע"ב) מסבירה את משמעות השם אפיקומן: שהכוונה לדברים שנאכלים בקינוח הסעודה, רש"י מסביר לפי זה שהשם אפיקומן נגזר מהמילה הארמית "אפיקו" שפירושה - הוציאו, והכוונה שמוציאים את האוכל ואת כלי הסעודה ומכניסים במקומם, את הקינוח.
במקור, הכוונה היא שלא מפטירין כלומר, לא ממשיכים לאכול אחרי הפסח דברי קינוח, והכוונה כמובן, בזמן שבית המקדש קיים, כשאכלו פסח, אזי לא אוכלים אחריו דברי מתיקה, כש"אפיקומן" הכוונה לדברי מתיקה.
אמנם, בגמ' שם מבואר שגם בימינו שאין קרבן פסח, מכל מקום לא אוכלים אחרי המצה הנאכלת בסוף הסעודה אפיקומן- כלומר, קינוח סעודה
ושתי סיבות נאמרו לדבר: א. כדי שיישאר טעם המצה בפיו. ב. יש דין שצריך לאכול את האפיקומן כשהוא כמעט שבע, ואם יהיה מותר לאכול אחרי פסח, יש חשש שאנשים לא יהיו מספיק שבעים כשאוכלים את הפסח (גמ' שם ותוס')
כתוצאה מכך כונתה המצה הנאכלת בסוף הסעודה - 'אפיקומן', שכן היא כביכול מהווה תחליף לקינוח סעודה.
לדעת כמה ראשונים (רש"י שם ותוס' באותה סוגיה) המצה העיקרית שבה מקיימים את מצוות המצה בליל הסדר היא דווקא המצה שנאכלת בסוף הסעודה - האפיקומן.
לעומתם ראשונים אחרים סוברים שהמצה שבה יוצאים היא המצה שאוכלים בתחילת הסעודה.
מקור ההערה: ידע אישי

מקור ההערה: ידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אפיקומן
פסח