חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ארבע פרשיות - הסבר המושג

פרשיות שקוראים בתורה

ארבע פרשיות שנקראות בארבע השבתות שלפני פורים ופסח, בקשר לאירועי אותם ימים, בנוסף לסדר קריאת התורה הקבוע.

הראשונה פרשת שקלים המופיעה בספר שמות ל' י"א- ט"ז. ותקנו את קריאתה כדי להזכיר לכל ישראל לתרום בכל שנה מחצית השקל כדי לקנות מכסף זה את קרבנות הציבור שהיו מקריבים בבית המקדש.

הפרשה השנייה: פרשת זכור המופיעה בדברים כה, יז-יט. קוראים פרשה זאת כדי לקיים את מצוות "זכור את אשר עשה לך עמלק". ותיקנו לקוראה לפני פורים, כדי לסמוך את המצווה לחג הפורים שבו אנו שמחים על מחיית המן שהיה מזרע עמלק.

הפרשה השלישית: פרשת פרה המופיעה בבמדבר יט, א-כב. בה אנו לומדים על דרך ההיטהרות מן הטומאה כדי שנוכל לבוא לבית המקדש ולהקריב קרבנות. ותיקנו לקוראה לקראת חודש ניסן כדי להתכונן ולהיטהר להקרבת קרבן הפסח.

הפרשה הרביעית: פרשת החודש המופיעה בשמות יב, א-כ, ותיקנו לקוראה בשבת שלפני ראש חודש ניסן, ואם חל ראש חודש ניסן בשבת, קוראים באותה שבת את פרשת החודש. ותיקנו לקוראה, כדי להזכיר כי חודש ניסן הוא הראשון לחודשים, ויש בה גם הכנה לקראת הפסח.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ארבע פרשיות