חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב

מגדולי רבני החסידות - נפטר 1831

בנו של הצדיק הנסתר רבי יצחק אייזיק מספרין שבהונגריה, מנכדי הבעל "תוספות יום טוב", ואחיהם של הצדיקים רבי משה מסאמבור, רבי סנדר מקומרנא, רבי ליפא מסאמבור ורבי ישכר בעריש מזידיטשוב.

גדול בתורת הנגלה ומהגדולים ביותר בתורת הרז. היה מתמיד מופלא בלימודים, ולפי עדותו של אחד מתלמידיו סיים בשנה אחת שבע פעמים את הש"ס כולו, נוסף על שיעוריו הקבועים בשאר מקצועות התורה.

תלמיד מובהק לחוזה מלובלין. הסתופף בצלו של רבי ברוך ממזבוז'. ביקר גם בחצרות צדיקים אחרים, כגון: המגיד מקוזניץ, רבי משה לייב מסאסוב, רבי יהושע השיל מאפטא, שהוא מביאם בספריו.

חיבר ספרים חשובים בקבלה
"עטרת צבי" - פירוש גדול על הזוהר,
"בית ישראל",
"סור מרע ועשה טוב"
ו"פרי קדש הלולים".
י"ב ממכתביו נדפסו בספר "עשר קדושות".

נתפרסם כקדוש עליון, ורבים נהרו לאור תורתו. על תלמידיו נמנים: בן אחיו רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, חתנו רבי יהודה צבי מרוזדול, רבי אברהם מנארול, רבי יוסף מקוזובה ואחרים. אף המלבי"ם היה תלמידו בקבלה. בנו יחידו נפטר בעודנו צעיר לימים.

רבי צבי הירש נפטר בי"א תמוז תקצ"א (1831).

הרחבה מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"במקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: אביעד
הערה: צ"ל יצחק אייזיק סאפרין מקאמרנא בעל היכל הברכה


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יעקב יצחק הלוי הורביץ החוזה מלובלין
ישראל מקוזניץ (המגיד מקוזניץ)
משה ליב מסאסוב


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות


ספרים בטקסט מלא
צבי לצדיק