חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צבי אלימלך שפירא מדינוב

מגדולי רבני החסידות (נפטר 1841)

בנו של רבי פסח שפירא, שהיה גיסו של רבי אלימלך מליז'נסק, ומצאצאי רבי שמשון מאוסטרופולי. עוד בילדותו ניבא עליו גדולות בעל "נועם אלימלך" - ונבואתו התקיימה. היה גאון בנגלה ובנסתר וזכה להערכתם של גדולי דורו, המזכירים אותו בספריהם בהערצה רבה. היה מתמיד מופלא, ומספרים שכל יום לפני התפילה היו לו 24 שיעורים, ובתוכם שיעור אחד של כתיבת חידושי תורה. בחסידות היה תלמידם של החוזה מלובלין ורבי מנחם מנדיל מרימנוב.

חיבר ספרים רבים וחשובים:
בני יששכר
אגרא דכלה
אגרא דפרקא
דרך פקודיך
לקוטי מהרצ"א
כלי הרואים
הגהות מהרצ"א
דברים נחמדים
רגל ישרה
מעין גנים,
מגיד תעלומה
ריח דודאים
והיה ברכה
ברכה משולשת
טקסט מלא של הספר "חכמת הנפש" מהדורת רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב


שימש ברבנות בקהילות: רוביטש, סטריז'וב, האליטש, דינוב ומונקאטש. מזמן שהותו במונקאטש ידוע קונטרסו "תקנות תמכין דאורייתא".

בשל המחלוקת שעורר על עצמו במונקאטש כאשר אסר אווזות מפוטמות חזר לדינוב, נודע כאוהב ישראל, ועל כל אגרותיו הוא חותם "האוהב הנאמן לכל ישראל, דורש טוב לעמו". עשה רבות להפצת לימוד הקבלה, ולחם בתקיפות נגד המשכילים שבדור, בייחוד נגד ראשי המשכילים בגליציה.

מפורסם כפועל ישועות ואלפי חסידים הלכו לאורו. נפטר בי"ח טבת תר"א (1841) בהיותו בן 56 שנה, והשאיר שלשה בנים: רבי דוד, שמילא את מקומו בדינוב, רבי אלעזר רבה של לאנצוט ורבי שמואל.

שם אשתו של רצ"א שפירא היה חנה מינדל, בתו של ר' שמואל מינדל מציטש. השאיר אחריו גם שתי בנות.

הרחבה מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: יהודית וינברגר לובל
הערה: שם משפחתו המקורי היה לנגזם. הוא החליף את שמו כדי להמנע משירות צבאי. אחת מבנותיו נישאה לפסח משה וינברגר ומהם יצאו רבנים מפורסמים כמו הרב אפריים וינברגר ז"ל שהיה רבה הראשון של יד אליהו.
מקור ההערה: ידע אישי משפחתי


שם המעיר: אברהם פינקלשטיין
הערה: בקובץ ב' של ''כרם החסידות'' הביא מספרו של הרב נתן אורטנר ''ר' צבי אלימלך מדינוב'' ששם משפחתו של בעל ה''בני יששכר'' היה לאנגזאם רק עקב מעשה שהיה החליף את שם משפחתו ל''שפירא'' עיי''ש .


שם המעיר: יהושע כספי
הערה: אביו של רבי צבי אלימלך, ה"ה רבי פסח לא היה גיסו של רבי אלימלך מליזענסק, אלא היה אחיינו. כלומר, רבי אלימלך היה דוד אמו.
מקור ההערה: מחקר. אני עובד כבר 23 שנה כחוקר חסידות.


שם המעיר: אביעד מרקוביץ
הערה: רבי דוד שפירא היה אחר כך אבי שושלת בוקובסק , שנגדעה בשואה תחת האדמו"ר רבי אלטר ראובן בן רבי דוד בן רבי ישעיה הערץ בנו.
רבי אלעזר היה אבי הענף הארי שבשושלת ,והיה אבי האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מבלאז'וב שנודע בקנאותו לציונות והיה מורו הגדול של רבי אהרן ראטה מתולדות אהרן.בנו המפורסם היה רבי יהושע מריבטיטש , שמבניו התפרסם רבי ישראל שפירא (הבלאז'ובר רב , נפטר 1984) שניצל מהשואה והיגר לארצות הברית , והיה לאחד ממאדירי הדף היומי. מאז מותו מנהל את החצר בנו החורג , רבי צבי יהודה שפירא שליט"א.

מקור ההערה: מחקר , וזכיתי להיות בן למשפחת יוצאי דינוב


שם המעיר: הלל אפלבום
הערה: על פי התיעצות עם חוקר השושלת מסתבר שאמו של הבני יששכר היתה אחינתו של ר"א מליזנסק.


שם המעיר: שמי יונה אלישיב
הערה: לסבא של אימי שתחי' צבי אלימלך וינברגר היה אבא בשם נחמיה וינברגר לנחמיה היה אבא שקראו לו לוי יצחק וינברגר ואביו של הרב לוי יצחק וינברגר היה ר' נחמיה וינברגר שהוא היה החתן של ר' צבי אלימלך שפירא בעמח"ס בני יששכר. סבי צבי אלימלך וינברגר נשא לאשה את סבתי רייזל (לבית כהנא נכדו של הגאון בעל המחבר קונטרס הספיקות) ונולדו להם תשעה ילדים וביניהם אימי לאה.

מקור ההערה: מחקר שעשו בני משפ' קליין שהאב היה נשוי לאחות סבתי


שם המעיר: דינה לוין חוקרת הסיפור החסידי
הערה: אמו של ר' צבי אלימלך היתה האחיינית של ר' אלימלך, כלומר, אמה היתה אחותו של ר' אלימלך.פעם הגיעה אליו אחיינית זו כשהיא מעוברת ושאלה את דודה, את ר' אלימלך, איזה שם לתת לבנה? השיב לה:
"תלד זכר וקראת שמו אלימלך על שמי". האחיינית נבהלה שמא הדוד הולך למות, ולכן הוסיפה לו את השפ צבי. כשראהו ר' אלימלך אמר לה:"אילו היית קוראת שמו אלימלך היה כולו כמוני, ועתה הוא מחציו" ובניסוח אחר אמר ר' אלימלך: "הנה הצבי איננו מלך בכל זאת זה זה הקטן כגול יהיה". (אברהם חיים שמחה בונם,אוהל אלימלך, סימן קסב, קסח)


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אלימלך מליז'נסק
מנחם מנדיל מרימנוב
יעקב יצחק הלוי הורביץ החוזה מלובלין


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות


ספרים בטקסט מלא
קונטרס אזהרות מהרצ"א