חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ישכר בר מזלוטשוב

מגדולי רבני החסידות - נפטר 1810

בנו של רבי לייבוש מ"גזע צבי", נכדו של הגאון רבי נפתלי מפרנקפורט, בעל "סמיכת חכמים", מיזג בקרבו מזיגה נעלה את הלמדנות עם החסידות, וידע גם לתחום תחומים ביניהם.

בספרו "בת עיני" הכולל חידושים על הש"ס בדרך הפלפול ושו"ת הוא מתגלה לעיניו כגדול בתורה, שעמד בקשרי מכתבים עם גדולי התורה שבדורו.
ספרו השני "מבשר צדק" (שניהם הופיעו יחד בלבוב תר"י), המכיל חלק מדרשותיו ושיחותיו על התורה, הנו ספר חסידי טיפוסי כדרך צדיקי דורו.

נמנה על תלמידי המגיד ממזריטש, אולם הושפע במידה ניכרת על ידי רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי לוי יצחק מברדיטשוב. בסוף ימיו עלה לארץ-ישראל, ונפטר סמוך לבואו בצפת, ביום ז' מנחם אב תק"ע (1810) השאיר במקומו בזלוטשוב את חתנו רבי אברהם חיים, מחבר הספר "אורח לחיים".

מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
דב בר המגיד ממזריטש
יחיאל מיכל מזלוטשוב
לוי יצחק מברדיטשוב


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות