חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אברהם חיים מזלוטשוב

מגדולי רבני החסידות - נפטר 1848

נצר משפחת רבנים נודעת, בנו של רבי גדליה, שהיה רבה של ז'ולקווא. בימי נעוריו הסתופף בצילם של המגיד ממזריטש ורבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ושמע תורה מפיהם. תלמיד מובהק לרבי שמואל שמלקא מניקל שפורג. בזיווג ראשון היה חתנו של רבי פנחס הורוביץ בעל "הפלאה" ובזיווג שני חתנו של רבי ישכר בר מזלוטשוב, שאת מקומו ירש לאחר עלותו לארץ-ישראל. שאר-בשרו, הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות, מעיד עליו בהקדמתו הגדולה לספר "אורח לחיים" -
ש"היה גדול בתורה ובחסידות, והיה שוהה בתפילתו כמעט רובו של יום, ועסקן גדול בצדקות וגמ"ח, ורבים השיב מעוון, והיה יודע בתעלומות חכמה וסתרי תורה".
את ספרו "אורח לחיים" על התורה, המצטיין בבהירותו הרבה ומשמש מאסף לדברי-חסידות של צדיקי שקדמו לו, הכין בעצמו לדפוס עוד בשנים תקס"ד-תקע"ד, צדיקי דורו ובתוכם רבי לוי יצחק מברדיטשוב, המגיד מקוזניץ, החוזה מלובלין ורבי אברהם יהושע השיל מאפטה נתנו הסכמות לספרו בדברים נלהבים. הוא לא זכה להדפסת הספר בחייו, והספר יצא לאור על ידי בנו-חורגו רבי יוסף עזריאל, רבה של גוליגור.

רבי אברהם חיים האריך ימים ונפטר ביום כ"ו טבת תר"ח (1848).

מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
דב בר המגיד ממזריטש
יחיאל מיכל מזלוטשוב


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות