חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ראש השנה - הסבר המושג

שני הימים הראשונים של השנה

חג החל בימים א-ב בתשרי, בתחילתה של השנה העברית לפי מניננו היום. מן התורה ראש השנה הוא יום אחד בלבד. חז"ל הוסיפו יום נוסף.
על פי מסורת חכמים ראש השנה הוא יום דין שבו דן הקדוש ברוך הוא את בריותיו.

לפי המקרא מתחילה השנה בניסן. השם ראש השנה אינו נזכר כלל. בתורה נקרא היום הזה "יום תרועה" ו"זכרון תרועה".
"וַיְדַבֵּר ה' אֶל משֶׁה לֵּאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה מִקְרָא קֹדֶשׁ: כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַה':" (ויקרא, כ"ג, כג-כה).

"וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם:" (במדבר, כ"ט, א).

המצווה העיקרית בראש השנה היא תקיעת שופר. זוהי מצווה מן התורה.
רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק א הלכה א
מצות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה שנאמר: יום תרועה יהיה לכם, (במדבר כ"ט) ושופר שתוקעין בו בין בראש השנה בין ביובל הוא קרן הכבשים הכפוף...
רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ד
אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה, לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה, עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה שנאמר וצדיק יסוד עולם זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו, ומפני ענין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצות מראש השנה ועד יום הכפורים יתר מכל השנה, ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום.
בתפילת מוסף של ראש השנה שלש ברכות מיוחדות - מלכיות, זכרונות ושופרות.
ראש השנה נחשב ליום דין לכל העולם.
תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק א הלכה יג
הכל נידונין בראש השנה וגזר דינו נחתם ביום הכפורים דברי ר' מאיר ר' יהודה אומ' הכל נידונין בראש השנה וגזר דינו של כל אחד ואחד נחתם בזמנו בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בחג על המים וגזר דינו של אדם נחתם ביום הכפורים ר' יוסה אומ' אדם נידון בכל יום שנאמ' ותפקדנו לבקרים.

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כט עמוד א
הני תשע (ברכות) דראש השנה כנגד מי? אמר רבי יצחק דמן קרטיגנין: כנגד תשעה אזכרות שאמרה חנה בתפלתה, דאמר מר: בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה.
מנהגים רבים קשורים לראש השנה.
נוהגים לברך איש את רעהו לשנה טובה תכתב ותחתם. מתחילים לאחל שנה טובה כבר Nראש חדש אלול. יש הנוהגים לשלוח לחברים כרטיסי ברכה.
בליל ראש השנה נוהגים לאכול מאכלים שיש בהם סימן ברכה.
תלמוד בבלי מסכת כריתות דף ו עמוד א
אמר אביי: השתא דאמרת סימנא מילתא היא, (עכשיו שאמרת סימן דבר הוא) יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא (יהא רגיל אדם לאכול בראש השנה) קרא ורוביא, כרתי, סילקא ותמרי.
בראש השנה נוהגים לאכול תפוח בדבש לסימן שתהא השנה הבאה שנה טובה ומתוקה.
אחר תפילת מנחה נוהגים לומר "תשליך".


מקור הערך: ד"ר יהושע רוזנברג

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
תשליך
אלול
שופר