חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שלום רוקח מבלז

מגדולי רבני החסידות - 1779 - 1855

בן למשפחה מפורסמת. דור חמישי לגאון רבי אליעזר רוקח מאמשטרדם, בעל "מעשה רוקח". נולד בשנת תקל"ט (1779) בברודי. אביו רבי אליעזר היה תלמידו של רבי חיים צאנזער, מגדולי "חכמי קלויז".

בעודנו צעיר לימים נתייתם רבי שלום והוא התחנך בבית דודו רבי ישכר בר, רבה של סקאהל. אצל דודו למד תורה בשקידה רבה, שם הכיר גם את דרך החסידות אצל רבי שלמה מלוצק בעל "דברת שלמה", שישב אז בסקאהל, שנים מספר שימש רבי שלום את החוזה מלובלין, שחשבו לרבו המובהק, הוא ביקר גם תכופות אצל השרף מסטרליסק, המגיד מקוזניץ והאוהב-ישראל מאפטא וקיבל מהם השפעה מרובה.

לאחר שנשא אישה והתיישב בבלז, לא ישן רבי שלום אלף לילה רצופים, והיה מתמיד בלימודיו בנגלה ובנסתר. שמו נתפרסם ברבים כגדול וקדוש, ומכל קצווי עולם נהרו אליו תלמידים, ובתוכם גדולים בתורה וצדיקים ידועי-שם, כגון: רבי שלום רוזנפלד מקמינקא (ה"עלוי מראווא"), רבי פייבוש מהובנוב, רבי דוד מדינוב, רבי דוד מזאבלוטובג רבי שמעט מיארוסלב ורבים אחרים. בין הבאים אליו היה גם הגאון רבי שלמה קלוגר מברודי.

רבים מדבריו נמסרים בספרי תלמידיו ובחלקם כונסו בספר "דובר שלום", המכיל גם אוסף אגדות עליו.

בבלז הקים בית כנסת מפואר, ששימש מרכז לרבבות מחסידי גליציה ומשכן לשושלת בלז הנודעת.

בנו החמישי רבי יהושע מילא את מקומו בבלז. חלק מחסידיו הלך אחר חתנו רבי חנוך העניך מאולסק בעל ה"לב שמח".

רבי שלום נפטר בכ"ז אלול תרטו (1855).

הרחבה מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: שמואל
הערה: ספר נוסף מכתביו הקיים עמנו כיום הוא 'מדבר קדש'.
ניתן למוצאו בכל בתי המדרש של חסידות בעלזא וברוב בתי חסידי בעלזא.בהוצאת חברת עזר נישואין מחזיקי תורה, ובשנים האחרונות יצאה מהדורה מחודשת.
כמו"כ ישנו ספר בשם לקט אמרי קודש בו מופיעים דברי תורתו של ה'שר שלום' וכן של כל אדמור"י בית בעלזא לדורותיהם.

אגב, את המילה בעלזא מאייתים כפי שכתבתי או לחילופין ללא א' בעלז.
מקור ההערה: מחקר וידע אישי. מגנזי ארכיון מעשה רוקח.


שם המעיר: יואל טרייטל
הערה: ראוי להוסיף שנשא לאשה את הרבנית מלכה שהיתה אשה דגולה ומפורסמת עד שהמליץ עליה רבי מאיר מפרימישלן את הפסוק "ומלכי צדק מלך שלם" כשמלכה היא הצדקת אז שלום הוא המלך.
מקור ההערה: מפורסם


שם המעיר: יוחנן
הערה: מה שהובא פה שהיה ער אלף לילות, קשור לבנין בית הכנסת המפורסם שבנה, שדרך אגב העתק ממנו נמצא בירושלים. הוא רצה לזכות לגילוי אליהו לכן לקח על עצמו עם עוד 2 חברים - שלא שרדו עד הסוף - להיות ער אלף לילות ובלילה האחרון נשבו רוחות חזקות, סערות וכו' עד שפרץ בבכי ליד ארון הקודש וביקש לזכות לסיים את הלילה האחרון ואז זכה לגילוי של אליהו. ולימד אותו בין היתר הלכות ''בית הכנסת'' ולאחמ''כ התחיל בבניית בית הכנסת המקודש הנ''ל. והוא התבטא עליו פעם שכשהכהן הגדול ילך לבית המקדש לעבוד את העבודה, הוא יעבור דרך בית הכנסת הזה!!!
מקור ההערה: ידוע ומפורסם אצל כל אחד בחסידות בעלזא


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יעקב יצחק הלוי הורביץ החוזה מלובלין
אורי ה"שרף" מסטרליסק
ישראל מקוזניץ (המגיד מקוזניץ)
צבי הירש מליסקה


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות