חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תלמוד - הסבר המושג

הספר המפרש את המשנה

התלמוד הוא הספר המפרש את המשנה (ראה ערך "משנה"). שלוש מאות שנים למדו חכמים את המשנה, ובמשך הזמן הזה הוסיפו על הדברים שבמשנה. כל אחד מספרי התלמוד נקרא "מסכת". התלמוד נכתב בשני מקומות: בארץ ישראל נכתב "התלמוד הירושלמי", ובבבל (עירק של היום) נכתב "התלמוד הבבלי". התלמוד הוא הספר החשוב ביותר מבין ספרי התורה שבעל פה. את התלמוד הבבלי ערכו וחתמו בסוף המאה החמישית לספירה.

הגמרא למשניות השונות
גמרא, בבלית או ירושלמית, למסכתות השונות של המשנה יש לפי פירוט זה:
לסדר זרעים - יש גמרא ירושלמית לכל הסדר, וגמרא בבלית למסכת ברכות בלבד.
לסדר מועד - יש גמרא בבלית וירושלמית לכל הסדר, פרט למסכת שקלים שאין לה גמרא בבלית, אך יש לה גמרא ירושלמית.
לסדר נשים - יש גמרא בבלית וירושלמית.
לסדר נזיקין - יש גמרא בבלית וירושלמית לכל הסדר, פרט למסכת עדויות ואבות, שאין להן לא גמרא בבלית ולא ירושלמית.
לסדר קדשים - יש גמרא בבלית לכל הסדר, פרט למסכת מידות וקנים, ואין גמרא ירושלמית לכל הסדר כולו.
לסדר טהרות - אין גמרא בבלית ואין גמרא ירושלמית לכל הסדר, פרט למסכת נידה שיש עליה גם גמרא בבלית וגם גמרא ירושלמית.


לעוד מידע על התלמוד בספרייה הלאומית


הערות לערך:
שם המעיר: הסבר
הערה: ושמואל אמר הביננו ה' אלהינו לדעת דרכיך ומול את לבבנו ליראתך ותסלח לנו להיות גאולים ורחקנו ממכאובינו ודשננו בנאות ארצך ונפוצותינו מארבע תקבץ והתועים על דעתך ישפטו ועל הרשעים תניף ידיך וישמחו צדיקים בבנין עירך ובתקון היכלך ובצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת נר לבן ישי משיחך טרם נקרא אתה תענה ברוך אתה ה' שומע תפלה
יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
תלמוד בבלי
תלמוד ירושלמי