חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בן סירא

ספר קדום שנתחבר בירושלים במאה השניה לפני הספירה

ספר "בן-סירא", או כפי שהוא נקרא לפעמים "חכמת בן-סירא", נתחבר ע"י שמעון בן ישוע בן אליעזר בן סירא – חכם, סופר ומושל משלים. הוא חי בירושלים במאה השנייה לפסה"נ והיה בן דורו של שמעון בן יוחנן הכהן, הוא שמעון הצדיק.

בדומה לשלמה המלך ביקש בן-סירא מה' שיעניק לו חכמה, וכל ימי חייו עיסוקו העיקרי היה לדרוש בחכמה ולהפיצה. הוא פתח בית-מדרש והעמיד תלמידים הרבה.

ספר "בן-סירא" לא נכלל במניין כתבי הקודש, ויש שאף אסרו להשתמש בו: "רב יוסף אמר: בספר בן-סירא נמי אסור למיקרי" (בבלי, סנהדרין ק ע"ב). אבל רב יוסף מוסיף שם "מילי מעלייתא דאית ביה דרשינן להו" (הדברים הטובים שיש בו, אנו דורשים אותם, כלומר בדרשות חכמים באזני העם). למשל: "אשה טובה מתנה טובה – בחיק ירא אלהים תינתן" (ספר בן-סירא כו, ג). אבל בדרך כלל התייחסו חז"ל אל הספר בכבוד ובהערצה ולא נמנעו מלהשתמש בו. לפעמים היו אפילו סומכים דבריהם עליו כעל פסוקים מכתבי הקודש, אף על פי שכאמור לא נתקדש ולא זכה להימנות עם ספרי התנ"ך. כך למשל מונה רבה בר מרי (בבא-קמא צב ע"ב) את ספר בן-סירא עם הכתובים: "כתוב בתורה, שנוי בנביאים ומשולש בכתובים... דכתיב: כל עוף למינו ישכון ובני אדם לדומה לו". פסוק זה לא נמצא בכתובים אלא בספר בן-סירא (כז ט).

הספר מחולק לשמונה סדרות ובפתיחתה של כל אחת מהן שיר שבח לחכמה ולחכמים. הוא מכיל פתגמים, אמרי מוסר והדרכה לתורה, לחכמה ולדרך ארץ, המנוסחים בצורה פיוטית. פתיחתו וסיומו של הספר מטעימים את יראת ה' שהיא יסוד החיים ובסיס לכל חכמה.

הספר כתוב בלשון הקרובה ללשון המקרא ומבנהו הספרותי דומה לזה של ספר משלי. יש בו ביקורת קשה על ירידה מוסרית בחוגי החברה הגבוהה בירושלים, כתוצאה מהצטברות עושר רב בידה והתקרבותה ליוונים ולתרבותם. הספר מנחה את האדם לאהבת החכמה והמידות הטובות, ומחנכו למעשים טובים, להתנהגות נאותה בדיבור ובמשא ומתן, במלאכה ובמסחר, ביחידות ובחברה. בן-סירא מעלה על נס את מידות המתינות והזהירות, התבונה והאחריות. הוא רואה חשיבות רבה בחיי משפחה תקינים. על הגבר לשאת אשה שהיא הוגנת לו, לגדל את ילדיו בדרך התורה ולהשיא את בנותיו בעודן צעירות.

פסוקיו ופתגמיו של בן-סירא נפוצים מאוד בתלמוד ובמדרשים – עדות להשפעה הגדולה שהייתה לספרו על חכמינו. השפעת הספר ניכרת גם בפיוטים עבריים עתיקים; מאמריו מצויים גם בספרים חיצוניים אחרים ובברית החדשה.

עד סוף המאה הקודמת היו בידנו רק תרגומיו של הספר ליוונית ולסורית. רק בשנות ה- 90 של המאה ה- 19 נתגלה, ב"גניזה" של קאהיר (הגניזה של בית-כנסת בקהיר העתיקה, שנתגלתה בסוף המאה ה- 19 ועשתה רושם גדול בעולם. בגניזה זו נשמר אוצר גדול של כתבי-יד ותעודות מהאלף הראשון לספירה. תכולתה של הגניזה הועברה החל ב- 1896 לספריות מפורסמות. האוסף החשוב והגדול ביותר של חומר הגניזה – כמאה אלף קטעים – נמצא בספרייה האוניברסיטאית של קמבריג') רובו של הספר בעברית. גם בדורנו נתגלו קטעים ממנו, במערות קומראן ובמצדה שבמדבר יהודה.

טקסט מלא של בן סירא בתרגום פרנקל

לעיון נוסף: (שמות מאמרים באתר דעת והקישור אליהם)
שירים מאת בן סיראמקור הערך: ניצן יעקובי, שער למקרא, ירושלים תשמ"ח


הערות לערך:
שם המעיר: יהודה דב שטרן
הערה: כפי הידוע בן סירא היה בנו ונכדו של ירמיהו הנביא וכך כתב בספר תנובות שדי

בן סירא - בן ירמיהו ונקרא שמו סירא, כי היה בן ביתו של ירמיהו שהתעברה במקוה מזרעו של ירמיהו, שנאנס בכוח על ידי פושעים מישראל שרצו לגרום לכך שעל ידי הוצאת זרע לבטלה יפסיק ירמיהו הנביא את נבואותיו ,שהרי כוחו נובע מקדושה וברגע שיטמאו אותו אפילו בעל כורחו תפסק קדושתו ויותר לא יוכל לנבא את נבואותיו הקשים על עם ישראל.
לאחר מכן כאשר ביתו של ירמיהו טבלה במקווה היא התעברה מזרע אביה , ונכנסה להריון ונולד בן סירא .עבור ירמיהו הנביא זה היה נס שהרי התברר למפרע שלא יצא זרעו לשווא , ומימילא יכל להתנבא שוב. 
אבל איך קוראים לילד חשבו ומצאו פיתרון לקרוא לו על שם סירא שמזכיר את המים במקוה שמשם התעברה אימו , וכי סירה יוצא בגמטריה ירמיהו , וכך יגידו בן סירא שהוא בעצם בן ירמיהו ובעצם גם נכדו.
ובגמטריה זה יוצא  ״הוא האחד בן סבו ונכדו מאמו״.
מקור ההערה: ספר תנובות שדי


שם המעיר: ד"ר בן-ציון הורוביץ
הערה: זה באמת משכנע. ואם 400 שנה נחות בין ירמיהו (מאה 6 לפנה"ס) לבן-סירא (מאה 2 לפנה"ס) - 400 שנה ביני ובינכם מהו?...
מקור ההערה: מחקר


שם המעיר: יצחק לוי
הערה: למר שטרן
אלפא ביתא דבן סירא שספר תנובות שדי מסתמך עליו בנשא הוא ספר עממי ומפוקפק
מקור ההערה: תלמוד שטייזנלץ


שם המעיר: פנחס פרנקל
הערה: המסורת לפיה בן סירא נולד מזרע ירמיהו מובאת בספר הסמ"ק ובחלקת מחוקק של שו"ע אבן העזר סימן א ומשמשת כיסוד חשוב להלכה בנוגע לקביעת ממזרות בהפריית מבחנה ובהזרעה מלאכותית.שם המעיר: אשר מיארה
הערה: למגיב כי ירמיה היה במאה ה6 לפנהס אינו אלא טועה
ירמיה היה בזמן החורבן וכידוע הספירה התחילה כ70 שנה לפני החורבן השני.
מקור ההערה: ידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אלפא ביתא דבן סירא
ספרים חיצוניים וגנוזים