חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת ראש השנה

מסכת בסדר מועד. במסכת ארבעה פרקים במשניות ובגמרא, ושני פרקים בתוספתא.

ראש השנה - מסכת בסדר מועד; בהוצאת המשנה אחר מסכת יום טוב (ביצה), וברוב הוצאות התלמוד בבלי היא בראש הכרך הרביעי לפני מסכת יומא, ובירושלמי אחר שקלים ולפני יומא וסוכה בסדר המועדים.

במסכת ראש השנה יש ארבעה פרקים במשניות ובגמרא ושני פרקים בתוספתא
פ"א:
ארבעה ראשי שנים הם, באחד בניסן ראש השנה למלכים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, באחד בתשרי ראש השנה לשנים, באחר בשבט ראש השנה לאילנות וב"ה אומרים בט"ו בו; ארבעה פרקים שבהן העולם נדון; קדוש החדשים.
פ"ב: עדי קדוש החדש, והתקנות שנעשו בדבר, בדיקת העדים, גזרת רבן גמליאל על רבי יהושע.
פ"ג: עיבור החדוש; דיני השופר והתקיעות, ומי הם שאין מוציאין את הרבים ידי חובתן.
פ"ד: תקנת ריב"ז אחר החורבן בעניין התקיעה ולולב ויום הנפת העומר וקבלת עדות החדש; סדר ברכות בראש השנה ושאר דיני שופר וסדר תקיעות.
בהוצאת הגמרא שלנו יש במסכת ל"ח דפים. בדף י"ט מסופר על גזירת אדריינוס שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו את בניהם, והצלתם ע"י מטרוניתא שברומי (ועי' תענית י"ח).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן