חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מנחם מנדיל (מורגנשטרן) מקוצק

מגדולי רבני החסידות

רבי מנחם מנדיל מורגנשטרן, הצדיק מקוצק, נולד בשנת תקמ"ז (1787) בעיירה גוראי שבפלך לובלין. אביו ר' לייבוש, מתנגד חריף לחסידות, חינך את בנו המחונן על ברכי התורה, ובעודנו נער, בן י"ג, כבר היה בקי בש"ס ומפרשיו.

בעת ישבו בבית חותנו בטומשוב נמשך רבי מנחם מנדל לחסידות והפך לתלמידם של רבי שמחה בונים מפשיסחה והחוזה מלובלין. האברך רכש לעצמו מעריצים רבים, בייחוד בקרב החסידים הצעירים והלמדנים הגדולים, והם שנסעו אליו בהמוניהם לאחר שבנה את חצרו בקוצק, על תלמידיו נמנו גם הצדיקים מגור, בעל "חדושי הרי"ם" ורבי חנוך הניך מאלכסנדר. דרכו המקורית, צורת תגובתו וביטוייו הסתומים, עוררו התנגדותם של כמה צדיקים. עשרים שנה תמימות התבודד באוהלו ולא רצה לראות פני איש.

נפטר ביום כ"ב שבט תרי"ט (1859). את מקומו מילא בנו רבי דוד, אבל בפחות הצלחה. חלק ניכר מחסידיו, כולל בני ביתו, עזבוהו והסתופפו בצילו של בעל "חידושי הרי"מ".

תורותיו של רבי מנחם מנדיל מפוזרות על פני ספרים רבים. בחלקן הגדול לוקטו וסודרו בספרים "אהל תורה" ו"אמת אמונה".

מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז;


הערות לערך:
שם המעיר: יהודה מלמד הרב לנדרס 7 רמת גן
הערה: יש להתייחס גם לחברו תלמידו רבי מרדכי יוסף מאיזביצה שפרש ממנו והקים את חסידות איזביצא. רבי מרדכי יוסף הוא בעל הספר מי השילוח וכן רבו של ר' צדוק הכהן מלובלין
לעיון נוסף:


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שמחה בונים מפשיסחה
יעקב יצחק הלוי הורביץ החוזה מלובלין
יצחק מאיר מגור
חנוך העניך הכהן מאלכסנדר
יהודה ליב איגר מלובלין
חיים ישראל מפילוב
אברהם מסוכאטשוב


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות