חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

רחבעם

בן המלך שלמה מאשתו נעמה העמונית. בימי רחבעם התפלגה המלוכה בין יהודה וישראל. רחבעם הכביד את עולו על העם במיסים והעם נע אחר ירבעם. בימיו עלה שישק מלך מצרים על יהודה ולקח את מגיני הזהב שעשה שלמה.

רחבעם - בן המלך שלמה מאשתו נעמה העמונית (מ"א י"ד ל"א), המלך הראשון ממלכי יהודה לאחר התפלגות הממלכה (שם י"א מ"ג). מלך בשנת ב"א תתקס"ד (796 לפה"ס).

שמו "רחבעם" כנראה מציין תקוה שיקל את עול המסים שהכביד אביו שלמה (שם י"ב ד'). התקוה לא נתממשה, ורחבעם נטה אחרי עצת רעיו הילדים, וענה את העם קשות: "אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים".
ירבעם בן נבט מרד בו, והעם אמר למלך "מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, לאהליך ישראל". עשרת שבטי ישראל המליכו את ירבעם, ורק שבטי יהודה ובנימין, והכהנים והלוים, בחרו ברחבעם (דהי"ב י"א י"ג) שמלךS בארץ יהודה.
רחבעם רצה להלחם בירבעם, אך שמעיה הנביא יעצו בשם ה' שלא יילחם כי לא יצליח (שם כ"א-כ"ד). אח"כ נלחם עמו תמיד.

רחבעם הרבה נשים ופלגשים, ובני יהודה נטו אחרי הבלי הגוים (דהי"ב י"א וי"ב). בשנה החמישית למלכו עלה שישק מלך מצרים על ירושלם, ולקח לו לשלל את אוצרות בית ה' והמלך ואת מגיני הזהב שעשה שלמה אביו. אז נכנע רחבעם לפני ה'. מדי בואו בית ה' סככו עליו שרי הרצים במגני נחשת, כי ירא היה ממבקשי נפשו, כי מלחמה הייתה בינו ובין ירבעם כל הימים.

רחבעם בנה ערים למצור ביהודה, והכין אוצרות וכלי זיין נגד אויביו מבפנים ומבחוץ. רחבעם מלך 17 שנה ומת בן 58 שנה (779 לפה"ס).

לפי תרגום השבעים היה שישק מלך מצרים חותן ירבעם שנמלט אליו בימי שלמה (מ"א י"א מ'), עכ"פ נראה כי ירבעם כרת עמו ברית ושלחו למלחמה על רחבעם. לפי החוקרים נמצא בעיר קארנאק במצרים תבנית שלושה ראשי המלכים שהכניע שישק וביניהם ראש רחבעם מלך יהודה (משפטי האורים 754).

בתלמוד ומדרשים
חז"ל גינו את רחבעם על שהלך בעצת הצעירים. אמרו: אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור, שמע לזקנים ואל תשמע לילדים, שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין, וסימן לדבר רחבעם בן שלמה (מגילה ל"א). וכן למדו שכל המתמנה פרנס על הצבור נעשה עבד לו (הוריות י').

א"ר אבהו בשם ר"א: מחלוקת שהייתה בין רחבעם וירבעם ראויה הייתה להיות בין דוד ובין שבע בן בכרי. אלא אמר הקב"ה: עדיין לא נבנה ביהמ"ק ואני מכניס מחלוקת במלכות בית דוד? אלא יבנה ביהמ"ק ואח"כ מה דהוי בסופא הוי (קהלת רבה פ' עמה יפה בעתו).

תנא משום רבי שמעון בר יוחאי: בשלושה דברים מאסו בני ישראל בימי רחבעם: במלכות שמים במלכות בית דוד ובבית המקדש. הה"ד אין לנו חלק בדוד - כמשמעו, לאהליך ישראל, אל תקרי "אהליך" אלא "לאלהיך". ראה ביתך דוד - זה בית המקדש (ילקוט סי' ס"ו).


מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן