חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

רפאל

מלאך הנזכר בתלמוד ובמדרשים.

רפאל - אחד מהמלאכים המשרתים לפני ה'. ונזכר רק בתלמוד, במדרשים ובספרים החיצונים. רפאל הסיר את הרוח הרע אשר הפחיד את שרה כלתו של טובי ואמר: "הנה אנכי רפאל מלאך אלוהים ואחד משבעת המלאכים המשרתים את פני ה'" (טובי י"ב י"ח).
כשם שברא הקב"ה ארבע רוחות כך סיבב לכסאו ארבעה מלאכים ואלו הן:
מיכאל גבריאל אוריאל רפאל וכו'.

רפאל מאחריו. ולמה נקרא שמו רפאל?
כדי לרפאות שברו של ירבעם שיצא מאפרים שהוא במערב (אצל הדגלים), כדכתיב אל נא רפא נא לה (פסיקתא רבתי תוספתא פמ"ו).

ארבע כתות של מלאכי השרת מקלסין לפני הקב"ה:
מחנה ראשונה של מיכאל בימינו
מחנה שניה של גבריאל בשמאלו,
מחנה ג' של אוריאל מלפניו (מזרח),
מחנה ר' של רפאל מלאחריו (מערב),
ושכינתו של הקב"ה באמצע (פרקי דר"א פ"ד),

בקריאת שמע שעל המטה קוראין:
"בשם ה' אלהי ישראל מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל ומאחורי רפאל
ועל ראשי שכינת אלי (ועי' זהר במדבר פ' איש על דגלו).
בקבורת משה נזכרו המלאכים מיכאל גבריאל מטטרון ויופיאל ואוריאל וכו' (תרגום יונתן ב"ע לדברים ל"ד ו'), אולי צ"ל רפאל תחת יופיאל. במדרש כונן (הוצאת יעלינעק בית המדרש ח"ב 27) נאמר כי רפאל נקרא לפנים לביאל.
רפאל נזכר כמה פעמים בספר חנוך אחר מיכאל. שלושה מלאכי השרת שבאו לאברהם, מיכאל באמצע, גבריאל בימינו ורפאל בשמאלו (יומא ל"ז). נראה שהוא פחות במעלה ממיכאל וגבריאל. רפאל היה דורש בגימטריאות (עי' זהר ח"ג קל"ג, רכ"ח, רס"ב; בית המדרש ח"ב 27, 39, 43).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן