חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טבול יום

מסכת בסדר טהרות.

טבול יום - מסכת בסדר טהרות, במשניות יש בה ארבעה פרקים ובתוספתא שני פרקים. אין עליה תלמוד לא בבלי ולא ירושלמי. "טבול יום" הוא מי שנטמא וטבל ולא שקעה השמש אחרי טבילתו, כמו שנאמר "ורחץ במים וטמא עד הערב" (ויקרא ט"ו), בין מטומאה שיוצא מגופו כבעל קרי וזב וכדומה, בין שנגע באב הטומאה.

טבול יום אינו מטמא חולין, אבל פוסל מאכלים ומשקים של תרומה ושל הקדש, ופוסל את התרומה ועושה אותן שלישי לטומאה, ואת הקודש עושה רביעי לטומאה אם נגע בהן (עיין רמב"ם הל' שאר אבות הטומאה פ"י).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן