חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טראני, משפחת חכמים

משפחת רבנים ידועה. מקור המשפחה בעיר טראני באיטליה, וענפיהם התפשטו בספרד, לבנט וא"י. אחד מצאצאי המשפחה הוא המבי"ט שעלה לארץ וגר בירושלים.

טראני - מקור המשפחה הזאת בעיר טראני באיטליה, וענפיהם התפשטו בספרד, לבנט ובא"י.

ר' ישעיה בר' מאלי מטראני הזקן, היה אחד מחכמי איטליה המצויינים; נולד בערך שנת 1180 בעיר טראני (קורא הדורות ט"ו). חי בויניציא ומת בשנת 1250. הוא הרביץ תורה במדינתו.

חיבר ספרים אלה:
א) פירושים ופסקים כסדר התלמוד, ותוספות רי"ד (ר"ת: ר"י דטראני) כמעט על כל הש"ס ונדפס מהם רק על איזה מסכתות.
ב) ספר "המכריע" בפסקי דינים (ליוורנו 1792).
ג) פירושים עה"ת בשם "נמוקי החומש" שנדפסו בקונארס פני דוד להרב חיד"א.
ד) פסקי הלכות קטנות על דרך הרי"ף.
ה) שו"ת נזכרו בספר האגור. גם נמצא ממנו פיוט פתיחה: "איכה שפתי אהיה פותח" בסדר א"ב ומסיים בראשי חרוזים "ישעיה בירבי מאלי הק' (צונץ ז'פ עמוד 299; שם הגדולים ח"א; ברלינר פליטת סופרים עמוד 8, 13; עמודי העבודה 134; פין כנסת ישראל 678).

ר' ישעיה בר' אליהו מטראני האחרון, מכונה ריב"א, או ריא"ז = ר"י אחרון ז"ל): נולד באיטליה במאה הי"ג, והיה (מצד אמו) נכד ר' ישעיה הזקן. חבר פסקים על מסכת ברכות וסדר מועד ונזיקין, על חולין והלכות קטנות, ופירושים על כמה ספרים מכה"ק. ר' עזריה מן האדומים מזכיר פירושו לעזרא (מאור עינים בי"ח). במקראות גדלות דפוס באזיליא נמצא פירוש קצר על שופטים ושמואל לרבנו ישעיה, וכנראה הוא ממנו ולא מאביו זקנו. גם נמצאו ממנו פיוטים וסליחות (צונעץ ליטעראטור געשיבטע 867, רו"ד ח"ה 95 והלאה).
פירוש על קהלת / רבי ישעיהו מטראני
פירוש על שיר השירים / ישעיהו מטראני

ר' אהרן מטראני, נולד בקשטיליא, והיה תלמיד חבר לר' יוסף פאסי. בנעוריו נסע לאיטליה, ובשנת 1502 הלך לאנדרינופולי, ושם פגש בר' יוסף קארו שהלך שם להדפיס ספרו "בית יוסף", נשא ונתן עמו, ומזכירו בחו"מ סימן נ"א ובסימן ע"ז ובשו"ת אבקת רוכל (סימן קע"ט ק"פ וקפ"א).

ר' יוסף מטראני היה מכונה "בעל התוספות" להיותו מכווין בעיונו הישר לעומק דברי חכמי התוספות (עיין הקדמת ספר צפנה פענח למהר"י מטראני; אור החיים סימן 290).

ר' משה בן יוסף מטראני הזקן (מכונה המבי"ט), נולד בשאלוניקי בשנת 1500, ומת בצפת בשנת 1580. בנערותו הלך לאדרינופולי ללמוד תורה אצל דודו ר' אהרן, ובהיותו בן ט"ז הלך לישיבת ר' יעקב בירב בצפת. בשנת 1525 נתמנה לרב בצפת ובשנת 1535 עלה לירושלם.

חיבוריו:
פרטים על ספריו בקטלוג הספרייה הלאומית:
"קרית ספר" (ויניציא 1551), פירושים עה"ת ועל התלמוד ועל לשונות הרמב"ם;
"ספר התחיה והפדות" (מנטובה 1556)
פירוש והערות על ספר האמונות והדעות לרס"ג פ"ז ופ"ח;
"בית אלהים" (ויניציא 1576)
מוסר ועקרי האמונה; שהיה ב"ה (ויניציא 1629),

מאמרים נוספים הקשורים לנושא:
תשובת רבי משה מטראני על גידולי שמיטה באדמת גוי
תשובת רבי משה מטראני על גידולי שמיטה באדמת גוי – תשובה שניה
תגובת רבי יוסף קארו לתשובות רבי משה מטראני

יוסף מטראני בן המבי"ט, נולד בצפת בשנת 1573 ומת בקושטא בשנת 1644.
הוא מכונה מהרימ"ט;

פרטים על ספריו בקטלוג הספרייה הלאומית:


במות אביו היה בן 12 שנה. למד, על פי בקשת אמו האלמנה אצל רבי שלמה סאגיס, שנפטר בצפת במגיפה בשנת 1587. ונשלח למצרים ללמוד שם אצל דודו ר' שלמה מטראני. אחר שעבר המגיפה, חזר ר' יוסף לצפת, לימד תורה והחל בחיבור ספריו.
בשנת שנ"ד [1594] שוב פרצה מגיפה, ור' יוסף נמלט לירושלים. גם שם עסק בתורה, וחיבר ספר חשוב על צורת בית המקדש ומדותיו.
אחרי חדשים אחדים חזר לצפת. בשנת ש"ס 1600 היה רעב בצפת בגלל מכת ארבה, וקהילת צפת שלחה אותו בתור שד"ר לחו"ל לאסוף כספים לטובת הקהילה. הוא נסע לקושטא, שם נתקבל בכבוד רב על ידי ראשי הקהילה. משפחת בן יעיש, מגולי ספרד, שאכסנו אותו בביתם הפצירו בו שישאר בביתם, אף הקימו עבורו בית מדרש גדול לתורה, ותלמידים רבים באו ללמוד אצלו. הוא נתמנה לראש רבני תוגרמה, ותיקן תקנות הרבה.

מישיבתו יצאו תלמידים מובהקים וביניהם ר' חיים בנבנשתי בעל כנסת הגדולה, ור"ח אלגאזי בעל נתיבות המשפט.
מחבוריו לא נשארו אלא שאלות ותשובות בשני חלקים, חידושים לכמה מסכותות והספר "צפנת פענח" (ויניציא 1653), פירושים כסדר הפרשיות ועל המועדים (שם הגדולים, שלשלת הקבלה, קורא הדורות; צונץ ליטעראטור-געשיכטע 268; ברלינר פליטת סופרים 13).

ספר חשוב ביותר שנשאר לנו מר' יוסף בן המבי"ט הוא ספר תשובותיו שנדפס כמה פעמים וגם לאחרונה.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: לאה זהבי לבית מטרני
הערה: קראתי בתשומת לב את הערך על משפחת הרבנים מטראני. אבי יוסף מטרני ז"ל, יליד איסטנבול, סיפר, שלפי המסורת המשפחתית הם משתייכים לשושלת רבנים זו, וכי בעת הגירוש מקאשטיליה הם נפוצו למקומות אחרים.
שמו של אחי אבי היה משה. כך שהשמות 'משה' ו'יוסף' עברו במשפחה. כמו כן סאלונקי, אדריאנופול וקושתא, היו ערים שבהן התגוררו פלגים של המשפחה.
הייתי מעוניינת לדעת, אם וכיצד ניתן לאתר מידע נוסף על אילן היוחסין המשפחתי הזה.אודה לכל מי, שיוכל להפנות אותי לקישורים המתאימים.
מקור ההערה: שאלה אישית


שם המעיר: איל דודסון
הערה: המבי"ט לא היה מחכמי ירושלים, אלא מחכמי צפת.
מקור ההערה: מ' בניהו, יוסף בחירי. וכל מחקר שעסק בדמותו.


שם המעיר: שלמה אפשתין
הערה: קברו נתגלה לאחרונה בצפת צילום המצבה וכתבה בנושא פורסמה במוסףקולמוס של עיתוןמשפחה הוא הועבר על ידי בניו מבית הקברות בחסקוי שבקושטא למקומו ולמקום קבורת אבותיו סימוכים לזה מצאנו בהקדמת בניו לספרו
מקור ההערה: ידע אישי בעקבות מציאת המצבה


שם המעיר: דוד . מועצה דתית צפת
הערה: קברו לא נמצא בצפת . ישנה רק אבן שהיא ציון לנפש . האבן נחשפה על ידינו מס שנים לפני המופיע בכתבה .


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
טראני