חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טריינוס

מלך רומי אכזר שמלך לפני אדריינוס בשנים 117-98 לספירה.

טריינוס - מלך רומי אכזר, שמלך לפני אדריינוס בשנים 117-98 לספירה. יהודי מצרים מרדו בראשונה בטריינוס, והוא שלח את לוסיוס קוויטוס לדכא את המרידה.
אחר כך מרדו בו גם יהודי ארץ יהודה, וכנראה חיזקו את אחיהם במצרים (עיין אסתר רבה פ"נ). סיבת המרד הייתה כי נולד בן לטריינוס בתשעה באב, והיהודים נהגו בו אבלות, ומתה בתו בחנוכה, בעת שהדליקו היהודים נרות לזכר נצחון המכבים.
שלחה אשתו ואמרה לו:
"עד שאתה מכבש את הברבריים בוא וכבוש את היהודים שמרדו בך",
והוא עלה עליהם בחיל רב והכניעם באכזריות רבה (ירוש' סוכה פ"ה א').

ביום י"ב אדר נהרגו לולינוס ופפוס בלודקיא.
בבלי תענית יח ב
אמרו: כשבקש טוריינוס להרוג את לולינוס ופפוס אחיו בלודקיא, אמר להם: אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה אתם - יבא אלהיכם ויציל אתכם מידי כדרך שהציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר. אמרו לו: חנניה מישאל ועזריה צדיקים גמורין היו, וראויין היו ליעשות להם נס, ונבוכדנצר מלך הגון היה, וראוי לעשות נס על ידו. ואותו רשע הדיוט הוא, ואינו ראוי לעשות נס על ידו. ואנו נתחייבנו כליה למקום, ואם אין אתה הורגנו - הרבה הורגים יש לו למקום, והרבה דובין ואריות יש לו למקום בעולמו שפוגעין בנו והורגין אותנו. אלא לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמינו מידך. אף על פי כן הרגן מיד. אמרו: לא זזו משם עד שבאו דיופלי מרומי ופצעו את מוחו בגיזרין.
י"ב אדר היה לפנים יו"ט, ובטלוהו בגלל האסון שקרה בו. ואמר ר' יעקב בר אחא בטל יום טיריון יום שנהרג לוליינוס ופפוס (ירושלמי מגילה פ"א ד').

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן