חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כלה, מסכת

אחת המסכתות הקטנות שבש"ס. במסכת כלה כלולים דיני ברכות נישואין, כי כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה, ודיני מוסר ודרך ארץ.

כלה - אחת המסכתות הקטנות שבש"ס. הראשונים הכירו בה פרק אחד, ור' נחמן קורוניל מצא כתב מסכת כלה עם ברייתא הכוללת עשרה פרקים, והדפיסה בספרו "בית נתן", וכן נדפסה בש"ס דפוס ווילנא.

במסכת כלה כלולים דיני ברכות נישואין, כי כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה. המסכת כוללת גם דיני מוסר ודרך ארץ. מסכת כלה מוזכרת בתלמוד, כמו:
תני כלה אסורה לביתה כל שבעה, ואסור ליטול ממנה כוס של ברכה. דברי ר' אליעזר (ירוש' ברכות פ"ב ו').

איזהו תלמיד חכם שממנין אותו להיות פרנס על הצבור?
זהו ששואלין אותו הלכה בכל מקום ואומר, ואפילו במסכת כלה.
(שבת קי"ד. תענית י': קדושין מ"ט),
רש"י פירש:
אפילו במסכת כלה, דלא רגילי בה אינשי, וזה נתן לבו וגרסה.
ורבנו חננאל (תענית שם) ור"י הזקן (קדושין שם) ורמב"ם (אישות ח,ה) פירשו:
"כלה" דרשה, כמו אגרא דכלה דוחקא, וענין כלה לפי דעתם שמתעסקין בה כל תלמיד חכם שרוצה לישנותה בירחי כלה של חודש אדר (ועי' מהרש"א שבת קי"ד).


מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל


הערות לערך:
שם המעיר: אילן ליברמן
הערה: הייתי שמח לקבל מידע על תקפותה ההלכתית של מסכת כלה בתקופת הראשונים בעיקר. הסיבה להערתי היא כיון ששמתי לב שרמב"ם אינו פוסק שכלה אסורה לבעלה ללא הברכה - 'שבע ברכות'. אמנם נכון הוא כי הפרשנים הבינו כי הוא חושב ש'ברכה' הכונה לחופה, ולכן השבע ברכות לא מעכבות[וממילא עולה כי הוא מקבל את דברי מסכת כלה להלכה], אך חשבתי שאולי מבחינת רמב"ם תקפותה ההלכתי של המסכת אינו ברור לגמרי, וכמו שהרבה פעמים הוא פוסק שלא כסתמאי התלמוד. אשמח לתגובה מעמיקה בנושא.
מקור ההערה: ידע אישי וראשונים על הטור


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן