חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת סוכה

מסכת סדר מועד, העוסקת בדיני סוכה.

מסכת סוכה היא הששית בסדר מועד, ויש בה חמישה פרקים במשניות ובשני התלמודים, ו- 4 פרקים בתוספתא.

תוכן המסכת:
פרק א: בנין הסוכה, גובהה ורחבה, דפנותיה והסכך. צריכה להיות לשם החג.
פרק ב: הישן תחת המטה בסוכה. הסוכה צריכה לעמוד בפני עצמה, סוכה בעגלה או בראש הספינה. סוכה מעובה. אוכל חוץ לסוכה פחות מכשיעור ביצה. כמה סעודות יאכל בסוכה. מי חייב בסוכה. גשמים בחג.
פרק ג: לולב ואתרוג, הלל ונענועים.
פרק ד: מצוות ערבה, הקפות המזבח במקדש וניסוך המים.
פרק ה: שמחת בית השואבה, תקיעות במקדש, סדר הקורבנות והמשמרות.

בתוספתא יש אגדות חשובות. ומעשה בר' אליעזר שהיה מיסב בסוכתו של יוחנן בן אלעיי בקיסרין, הגיע חמה לסוכה. אמר לו מהו לפרוס סדין, רבי אליעזר לא רצה להתירו והיה מסיחו בדרשותיו. (שם פ"א ט'); לקוי המאורות וסימניהם, (שם פ"ב ו'); הבאר במדבר שהיה דומה לסלע מלא כברה מפכפכת ועולה כמפי הפך וכו' (שם פ"ג י"א); דיפלסטון של אלכסנדריא כמין בסילקי גדולה... וכל מי שלא ראה אותה לא ראה כבוד גדול לישראל כל ימיו (שם פ"ר ו'); מרים בת בילגא שנשתמדה ונשאת לסרדיוט יוני, ובאתה וטפחה על גגו של מזבח אמרה לו לוקיס לוקיס אתה החרבת את נכסיהם של ישראל ולא עמדת להם בשעת צערן (שם סי' כ"ח).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן