חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

סנהדרין, מסכת

מסכת בסדר נזיקין

במסכת 11 פרקים. מסכת סנהדרין חשובה גם לעניין לקורות ימי ישראל במאות האחרונות של בית שני ושנים רבות אחר החורבן. יש בה דברי אגדה.

סנהדרין - מסכת בסדר נזיקין. בדפוסי המשניות היא אחרי שלוש הבבות, אבל בהוצאות הש"ס נדפסה אחרי מסכת שבועות.

רמב"ם בהקדמתו לספר זרעים:
וכשהודיע (בבבות) עניין הדינים, התחיל לדבר על הדיינים גוזרי הגזרות והדינים ההם. וסידר אחר בבא בתרא סנהדרין.

במסכת הזאת יש 11 פרקים במשנה, בתוספתא, ובגמרא הבבלית והירושלמית. בבבלי יש 113 דפים.
מסכת סנהדרין חשובה לא רק לענייני הלכה אלא גם לקורות ימי ישראל במאות האחרונות של בית שני ובשנים שאחר החרבן. גם נמצאות בה אגדות.

תוכן המסכת
פרק א: הדברים הנדונים בפני בית דין של שלושה, של כ"ג שהם סנהדרין קטנה, ושל ע"א - שהם סנהדרין גדולה.
פרק ב: דיני כהן גדול ומלך.
פרק ג: מי כשרים ומי פסולים לעדות. בדיקת העדות, גמירת הדין.
פרק ד: דרישה וחקירה. ישיבת דייני סנהדרין, איום על העדים.
פרק ה: שבע חקירות, מניית המזכים והמחייבים.
פרק ו: בית הסקילה, קבורת הנסקל.
פרק ז: ארבע מיתות ב"ד.
פרק ח: בן סורר ומורה, מי שנידון משום סופו, אלה שמצילין אותם בנפשם.
פרק ט: הנשרפין והנהרגין. הרג בשוגג, רוצח שנתערב באחרים, הנתחייב שתי מיתות.
פרק י: מי שאין לו חלק לעולם הבא, עיר הנדחת.
פרק יא: הנחנקים, זקן ממרא, נביא שקר. בפרק זה האחרון בגמרא שלנו יש אגדות רבות ערך מדף צ' עד סוף המסכת. בכמה אגדות העוסקות בדחייתו של ישו ובמלך המשיח שינתה הצנזורה הנוצרית והשמיטה חלקים שלמים מדברי התלמוד.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
סנהדרין
סנהדרין – חידוש הס' בצרפת