חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צבי הירש מליסקה

מגדולי רבני החסידות - 1798 - 1874

ר' צבי הירש פרידמן מליסקה נולד באייר תקנ"ח (1798) לאביו הצדיק הנסתר רבי אהרון מאוהלי, שלישי לשני אחיו הצדיקים רבי יהודה לייבוש ורבי זאב וואלף טשעקאווער. רצ"ה יצק מים על ידי גדולי הגאונים ובהם רבי אברהם מדמביץ ורבי הירש בבונהאד.

שנים בילה בחצרו של בעל "ישמח משה" ואף נסע לצדיקים אחריו, כגון: רבי ישראל מרוז'ין, רבי מאיר מפרמישלן, רבי שלום מבלז, רבי אשר מרופשיץ, רבי אליעזר מדזיקוב רבי חיים מצנז ואחרים. גם לאחר שהקים את חצרו בליסקה ובאו אליו אלפי חסידים לא פסק מלנסוע לצדיקים אחרים. גדולי הדור הללוהו בשל מידותיו הנעלות ובייחוד הפליג בשבחו רבי חיים מצנז.

היה גדול בתורה ונזכר תכופות בשו"ת של גדולי דורו, ספריו בחסידות הם:
"אך פרי תבואה" על התורה
"הישר והטוב", שני חלקים דרשות והספדים.

נפטר ביום י"ד מנחם אב תרל"ד (1874) והשאיר שני חתנים נודעים: רבי חיים פרידלנדר בעמח"ס "טל חיים" ורבי יוזפא גולדברגר סוחר, שנהג בפרישות כאחד מקדושי עליון. את מקומו מילא רבי חיים ותלמידו-שמשו רבי ישעיהו קרסטירר, צדיק עממי בחסידות הונגריה.

מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ישראל מרוז'ין
מאיר מפרמישלאן
שלום רוקח מבלז
משה טייטלבוים מאוהל


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות