חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ספורנו עובדיה

מפרש מקרא, חוקר ורופא; נולד בעיר סיסינא בערך שנת 1475, ומת בבולוניא בשנת 1550.

למד תורת ישראל מתימטיקה, פילוסופיה ורפואה. חיבר פירוש על התורה וחלק מספרי הנ"ך.

ספורנו - מפרש המקרא, חוקר ורופא; נולד בעיר סיסינא בערך בשנת 1475, ומת בבולוניא בשנת 1550.

היה בן ר' יעקב, ממשפחה מפורסמת באיטליה, ולמד תורת ישראל מתימטיקה ופילוסופיה בעירו, ואח"כ הלך לרומא להשתלם ברפואה, ושם היה נודע בין חכמי העיר. בעת ההיא היה רייכלין ברומא (1500-1498) והוא למד עברית מפי ר' עובדיה.

ידיעתו בתלמוד הייתה גדולה, עד כי פנו אליו בשאלותיהם ר"מ קאצנלינבוגן (שו"ת סי' קצ"ב), ר' יחיאל אשכנזי הרב מרומא שאל ממנו דין אודות בת שמואל צרפתי הרופא להאפיפיור. בערך בשנת 1525 עזב ר' עבדיה את רומא, נדד בערי המדינות והיה במצב רע. היה בעיר ריניו בחברת הרמ"ע מפאנו, כפי שנראה מסוף פסקו הנדפס בספר תולדות אדם לר' שמואל אלגאזי.

לבסוף התיישב בבולוניא במקום שהיה אחיו ר' חננאל, ושם לימד תורה ברבים עד מותו.

ספריו
חבר פירוש לתורה בדרך הפשט, הכולל לעתים חקירות פילוסופיות (ויניציא 1567). הפירוש התקבל בישראל ונדפס הרבה פעמים במקראות גדולות;
פירוש על שה"ש וקהלת שהקדיש לכבוד הנרי השני מלך צרפת (שם) על תהלים (שם 1586); "משפט צדק" על איוב (שם 1589);
פירוש על יונה, חבקוק וזכריה נדפסו בספר לקוטי שושנים לדוד אבן חין (אמשטרדם 1724).
כוונת התורה - הקדמה לפירושו עה"ת.
"אור עמים" (בולוניא 1537) "קצת תשובות לאפקורסים מכללים מונחים מתורתנו ומספרי הפילוסופים וענייני הנשמה". בו יוכיח מכה"ק נגד דעות אריסטו על חומר הקדמון, ובהקדמתו יתנצל כי כתב ספרו מפני שראה כי גם הרמב"ם טעה להאמין באריסטו. ר' עבדיה בעצמו תרגם ספר זה לרומית, ושלחו להנרי השני מלך צרפת.
פירוש על פרקי אבות שנדפס בראש המחזור הרומי (בולוניא 1540). עם פירוש קמחא דאבישנא, "ביאור לספר אוקלידוס" שמונת ספרי אוקלידוס שנעתקו מערבית (כ"י פאריס סי' 435);
"דרשות" כ"י האלבער- שטאם סי' 331);
"דקדוק לשון עברי" (בכ"י). לפי השערת שפ"ר (בהעתקתו לגרץ) כי מה שמובא בהקדמת ר' שלמה עתיה לפרושו לתהלים "ואיש אחד חכם ורופא וישר ויהודי כשר שמו מסיר שירוידיאו" הוא אחד עם Servadeus המובא בספרו של ר' דוד די פומיס, והוא הוא ר' עבדיה ספורנו.

פרטים על ספריו בקטלוג הספרייה הלאומית:

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):

הפרשנות הפילוסופית לתנ"ך של ר' עובדיה ספורנו, דב שוורץ

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן