חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צאנה וראינה

ספר לנשים ביידיש. נקרא גם: טייטש חומש

מחבר "צאנה וראינה", ר' יעקב ב"ר יצחק מיאנוב, חיבר ספר בשביל הנשים שלא ידעו לקרוא בלשון הקדש. הספר כולל פירושים כסדר פרשיות התורה והפטרות, לקט מדרשים ואגדות, ופירושי ראשונים ואחרונים. "צאנה וראינה" נתקבל בכל תפוצות ישראל כספר לנשים לקריאה בשבת אחר הצהרים.

צאנה וראינה - ספר ביידיש שקוראות בו הנשים. נקרא גם "טייטש חומש"; הספר כולל פירושים כסדר פרשיות התורה והפטרות, לקט מדרשים, אגדות, ופירושים של הראשונים והאחרונים, בהם רבנו בחיי, תולדות יצחק, צרור המור וחזקוני. כולל גם פירושים לחמש מגילות ובפרט למגילת איכה וסיפור החורבן באריכות.
המחבר - ר' יעקב ב"ר יצחק מיאנוב (מת אחרי שנת 1623).
לרוב הוא מביא בראש הסדרה פסוק ממשלי, ובראש הספר את הפסוק "צאנה וראינה בנות ציון". הספר נתחבר בשביל בנות ישראל.

הספר נדפס לראשונה בפראג בשנת 1620, שנתיים אח"כ בבאזל, ובשנת 1648 בויניציה ועוד. בדפוס אמשטרדם משנת 1711 נוסף בו תרגום שיר השירים ביידיש, בתרגומו של ר' יוסף ב"ר יששכר בערמאן כ"ץ, ותרגום שני על אסתר ביידיש ע"י ר' שמעון ב"ר משולם. יוהן רויבערט העתיק ממנו את פרשת בראשית לרומית (העלמשטעד 1660). אלכסנדר בן ברוך קריהאנגי עשה ממנו קיצור בצרפתית, להורות דת ומוסר לבני ישראל, וחילקו ל- 54 חוברות.(פאריס 7-1845).

הספר צאנה וראינה נתקבל ע"י נשי ישראל בכל תפוצות ישראל לקרוא בו בשבת אחר הצהרים. ר' אברהם סג"ל פאלאק מ"מ ומ"ץ בעיר בוניהאד מביא בשם רב גדול מפורסם המתלונן על מחבר אחד בזמנינו שהדפיס ג"כ ספר בשם צאנה וראינה -
והעולם אינם יודעים כי אחד הוא ואין זה בן זוגו של ראשון כלל, ולאט לאט נדחה עי"ז הישן המשובח, ונשכח זכרו כיין לבנון מבית ישראל. והיום הזה תאמרנה הנשים שדעתן קלות ובקיצור ניחא להו: אין לנו חלק ונחלה בצאנה וראינה הישן, ולא ישימו על לב כי אמותיהן וכמה גדולי צדקניות ישבו על ספרים הללו בטהרה בעת אשר עוד היו נדפסים גם באותיות קטנות ומטושטשות, וקודש היה להן הספר הזה לשבת המלכה, ולא יצאו מפתח ביתן עד שגמרו כל סדרא וסדרא באמונה. ועתה בנות ישראל ממהרות לצפצף ולהגות איזה פסוקים הנאמרים בו לצאת ידי שמים קצת ויוצאות ברחובות, והלואי שתהיה הויה כיציאה וכו' (וילקט יוסף שנה י"ד גליון י"ד).
ר' יעקב מיאנוב מחבר "צאנה וראינה" היה גדול בתורה וחסיד וכוונתו הייתה לזכות את הנשים שלא ידעו עברית. הוא חיבר גם את "ספר המגיד" - פירוש לנביאים וכתובים (בלי ספר דה"י) ביידיש, מלוקט מכל המפרשים ועם המשך הפסוקים (פראג 1576), וספר "מליץ יושר" - פשטים נאים כסדר התורה ביידיש מלוקט מספר עקידה ואלשיך וכלי חמדה וכלי יקר, והוא תוספת לספרו צאנה וראינה (לובלין 1622).
חבר גם בלשון הקדש את הספר "שרש יעקב" שהוא כעין מפתח למקור הדינים בש"ע יו"ד (קראקא 1585).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן