חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צדקיהו המלך

המלך האחרון למלכי בית דוד אשר מלך בירושלים 11 שנה.

צדקיהו בטח במלך מצרים למרות אזהרותיו של ירמיה שלא למרוד במלך בבל. צדקיהו מרד בנבוכדנאצר, פנה לבקש את עזרת מלך מצרים, וזו הייתה כדברי הנביא "משענת קנה רצוץ". סופו שהוכנע ע"י מלך בבל, נלקח עם בניו לבבל, ושם שחטו את בניו לעיניו והוא ישב בבית האסורים עד יום מותו.

צדקיהו - האחרון למלכי בית דוד. מלך בירושלים 11 שנה. נקרא "מתניה". נבוכדנאצר המליך אותו על יהודה בשנת ג"א שכ"ז (433 לפה"ס) במקום יהויכין בן אחיו, והסב את שמו צדקיהו (מ"ב כ"ד י"ז).

בן 21 שנה היה במלכו. נבוכדנאצר כרת עמו ברית והשביע אותו שלא ימעל בבריתו ולא יכרות ברית עם מלך מצרים. ארבע שנים קיים צדקיהו את שבועתו למלך בבל. השרים, בעצת נביאי השקר, החליטו לפרוק עול מלך כשדים. צדקיהו היה חלש אופי, ולא העז להמרות פיהם. הוא ציווה לאסור את ירמיה הנביא שהתנגד למרד, ולהושיבו בחצר המטרה (ירמיה ל"ז).
צדקיהו הלך עם שריו בבלה בשנה הרביעית למלכו להקל מעל ממשלתו את עול נבוכדנאצר (שם נ"א נ"ט), אך לא הצליח. אחר כך פנה לעזרת מצרים לחזק את ממלכתו (שם ל"ז ה'). הנביא ירמיה היה האחד אשר דיבר באזנו להציל את שארית יהודה ולהיכנע לפני מלך בבל. בסתר לבבו האמין בנביא, אבל לא יכול לעמוד בלחץ שריו. הוא מרד בנבוכדנאצר מלך בבל (מ"ב כ"ד כ ). חיל הכשדים עלה על ירושלים, ולאחר מצור של שנה וחצי, פרץ את חומותיה בשנת ג"א של"ח (422 או 586 לפני הספירה).
צדקיהו ברח בלילה עם אחדים משריו דרך ערבות יריחו, נתפש בידי הכשדים, הובא לעיר רבלה, שם היה נבוכדנאצר. המלך ציוה לשחוט את בניו לעיניו, עיוור את עיניו והוליכו בשבי לבבל. שם נכלא עד יום מותו (שם נ"ב י'-י"א).

בתלמוד ובמדרשים
נבוכדנאצר הסב את שמו צדקיהו, כי אמר אליו יה-צדיק עליך את הדין אם תמרוד בי (הוריות י"א: כריתות ה').
וכי כושי שמו, והלא צדקיהו שמו? אלא מה כושי משונה בעורו אף צדקיהו משונה במעשיו (מו"ק ט"ז:).

לדעת חז"ל לא היה צדקיהו רע אלא שמע לעצת השרים שהיו בעוכריו.
חז"ל קראו לו "צדקיהו צדיקא" (שבת קמ"ט:) ואמרו שהוא נחשב בין שמונה נסיכי אדם (סוכה ב'). עיניו היו אחד מחמשה דברים שנבראו מעין דוגמא של מעלה (סוטה ו').
ר' יוחנן אמר: בקש הקב"ה להפוך העולם כלו לתוהו ובוהו בשביל דורו של צדקיהו, נסתכל בצדקיהו ונתקררה דעתו (סנהדרין ק"ג).
במדרש נאמר כי הייתה מערה מבית צדקיהו עד ערבות יריחו, וברח דרך שם חוץ לעיר. הקב"ה זימן צבי שהלך על גג המערה, ורדפו הכשדים אחר הצבי. כשהגיעו לפתח המערה בערבות יריחו היה צדקיהו יוצא, וראוהו ולכדוהו. הוא שאמר הנביא "ופרשתי רשתי עליו ונתפש במצודתי" (יחזקאל י"ב י"ג, רש"י ורד"ק מ"ב כ"ח).
כתוב בצדקיהו "בשלום תמות" - שמת נבוכדנאצר בימיו (מו"ק כ"ח).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
צדקיהו: קוים לדמותו של מלך חסר אופי / יהודה איזנברג
שני נביאים מול ארבע מפלגות - ירמיהו ויחזקאל בימי גלות יהויכין / יהודה אליצור

מקור הערך: על פי איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
חמוטל
ממלכת יהודה