חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חיים הלברשטאם מצנז

מגדולי רבני החסידות - 1797 - 1876

ממשפחת רבנים נודעים. נולד בשנת תקנ"ז (1797) לאביו רבי אריה לייב, רבה של טריניגראד. היה חתנו של הגאון רבי ברוך פרנקיל-תאומים מלייפניק, מחבר הספר "ברוך טעם". לאחר מות אשת-נעוריו היה נשוי עוד שלש פעמים.

רבי חיים הצטיין בגאונותו וגדולי התורה הוקירוהו כיחיד בדור.

כתב סידרת ספרים בשם 'דברי חיים' - ספר על הלכות גיטין ומקוואות, דרשות על התורה בדרך החסידות, ושו"ת דברי חיים. ספרים אלו הקנו לו שם עולם.

בשובו לגליציה מהישיבות הגדולות כאברך-עילוי התקרב לחסידות וביקר בחצרות צדיקים, ובתוכם גם אצל רבי ישראל מרוז'ין, בייחוד דבק ברבי נפתלי מרופשיץ.

ישב על כסא הרבנות בצנז ארבעים ושש שנה, שהפכה למרכז חסידי גדול, אליו נהרו רבבות חסידים ובתוכם תלמידיו המובהקים: רבי צבי הירש מליסקה, רבי שלמה מראדומסק, בעל "תפארת שלמה", בעל "ייטב לב" מסיגט, רבי אלעזר מקוזניץ, רבי מאיר מדזיקוב, בעל "אמרי נועם" ואחרים. סביבו התרכזו אנשי ההתלהבות החסידית, שלא סבלו כל חידוש וסטייה מהדרך המקובלת, והם שהביאו לידי מחלוקת גדולה והרת-תוצאות נגד בית רוז'ין אחר פטירת רבי ישראל, מחלוקת שנודעה בשם "מחלוקת צנז-סאדיגורה".

רבי חיים נפטר בצנז בהיותו בן 84 שנה ביום כ"ה ניסן תרל"ו (1876).

בניו נתפרסמו כצדיקים: רבי יחזקאל משיניווא, רבי מאיר נתן, חתנו של רבי אליעזר מדזיקוב, רבי ברוך מגורליץ, רבי דוד מקשאנוב, רבי אהרון, שמילא את מקומו בצנז, רבי שלום אליעזר מראצפרט, רבי ישעיה מטשחויב, גם שבע בנותיו נשאו לצדיקים מפורסמים.

הרחבה מתוך הספר "דור דעה" מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב


מקור הערך: יצחק ורפל, ספר החסידות תש"ז


הערות לערך:
שם המעיר: אביעד מרקוביץ
הערה: רבי אהרן הלברשטאם מצאנז היה ידוע בתור ה'קרייזר רב'. שושלתו , שנמשכה בערך ארבע דורות , לא שרדה את השואה כשושלת (אף אם יש ניצולים , הענף של החסידות נסגר). לכן , מה שהפך מטעות לשם כללי , הוא שמה של חסידות צאנז קלוינזבורג (ובראשה הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ"ל) שהפך לחסידות צאנז בלבד.
מקור ההערה: ידע אישי


שם המעיר: יואל
הערה: כתבת שנולד בשנת תקנ"ז. ונפטר בשנת תרל"ו,
אם כן נפטר בהיותו בן 79. ואח"כ כתבת נפטר בהיותו בן 84

רבי חיים נפטר בצנז בהיותו "בן 84 שנה" ביום כ"ה ניסן תרל"ו (1876).

באמת היה מחלוקת בין בניו הק' בגילו עם היה 79 אן 84


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ישראל מרוז'ין
נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ
אברהם יעקב מסדיגורה


נושאים קרובים באתר דעת
חסידות